Rok 2020 lepszy dla Unimot niż prognoza finansowa

Unimot, notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za IV kwartał 2020 r. Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA skorygowana za IV kw. 2020 r. wyniosła 27,3 mln zł. Oznacza to wypracowanie rekordowego wyniku 86,5 mln zł w całym 2020 r., czyli o ponad 8 proc. więcej niż prognoza finansowa.

Zgodnie z szacunkami, skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Unimot wyniosły w IV kw. 2020 r. 1241,0 mln zł i były na podobnym poziomie jak  w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) ukształtowała się natomiast na poziomie 27,3 mln zł, co oznacza wzrost o 55 proc. r/r.

Biorąc pod uwagę szacunki wyników za IV kw., w całym 2020 r. Grupa Unimot wypracowała 4756,9 mln zł przychodów (wzrost 7 proc. r/r) i 86,5 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej. Grupa Unimot przekroczyła aktualną prognozę finansową Grupy, podniesionej do 80,0 mln zł w czerwcu br., o ponad 8 proc.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po raz kolejny możemy podzielić się z inwestorami bardzo dobrą wiadomością o naszych wynikach. Mimo trudnego i nieprzewidywalnego roku pod znakiem pandemii COVID-19 i niespotykanymi do tej pory ograniczeniami w gospodarce, udało nam się wypracować historycznie najwyższe wolumeny w głównych segmentach oraz dobre wyniki finansowe. Zaprocentowała przede wszystkim nasza elastyczność, doświadczenie i sprawności działania. Po raz kolejny udało się świetnie wykorzystać szanse rynkowe, które się przed nami pojawiały – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w IV kw. 2020 r. miało sprzyjające otoczenie zewnętrzne w biznesie oleju napędowego (pozwalające na osiągnięcie historycznie najwyższego wolumenu sprzedaży) oraz hurtowym handlu energią elektryczną (wykorzystanie zmienności rynku), a także sprzedaż znaczących wolumenów gazu ziemnego. W efekcie mniejszej liczby przetargów grupa zanotowała natomiast niższe r/r wolumenów biopaliw.

W IV kw. 2020 r. główne korekty do wyniku EBITDA to korekta efektu wyceny księgowej zapasów obowiązkowych oraz dokonanie odpisu na utratę wartości udziałów oraz pożyczek do spółki Green Electricity.

Mając na względzie politykę dywidendową spółka podała także szacunkowy jednostkowy zysk netto za 2020 r., który ukształtował się na poziomie 35,7 mln zł.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie 2020 r. w dniu 23 marca 2021 r.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.