Rośnie udział Lotosu w sprzedaży paliw

Udostępnij artykuł

W II kw. 2010 obszar detaliczny zanotował zysk operacyjny w wysokości 3,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 18,5 proc. kwartał do kwartału i o 49,1 proc. rok do roku. Sprzedaż detaliczna, w związku ze wzrostem liczby stacji własnych i partnerskich, wzrosła w II kw. 2010 o 4,6 proc. (rok do roku) oraz o 12,6 proc. (kwartał do kwartału). Lepsze wyniki finansowe detalu, to przede wszystkim efekt wyższej średniej jednostkowej marży detalicznej, uzyskanej m.in. dzięki wzrostowi udziału paliw Dynamic w sprzedaży ogółem oraz wyższej marży na pozostałej sprzedaży na stacjach własnych.

Wolumen sprzedaży segmentu produkcji i handlu wyniósł w II kw. tego roku 2.073,7 tys. ton i był większy w porównaniu z okresem analogicznym 2009 r. o 310,9 tys. ton (17,6 proc). W analizowanym okresie nastąpił przede wszystkim wzrost sprzedaży ciężkich olejów opałowych (+182,3 tys. ton), olejów napędowych (+84,5tys. ton) oraz benzyn (+30,6 tys. ton).

Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki segment produkcji i handlu zanotował w II kw. 2010, wynika przede wszystkim z wyższego wolumenu sprzedaży oraz wzrostu notowań cen ropy i produktów naftowych.

Natomiast na wzrost wyniku operacyjnego segmentu produkcji i handlu istotny wpływ miały wyższe marże z notowań dla średnich frakcji z przerobu surowca, a także większy o 310,8 tys. ton wolumen sprzedaży produktów i towarów, związany z wyższym o 39,2 proc. wolumenem przerobu ropy.
 

Opublikowano: 26.08.2010
Aktualizacja: 26.08.2010