Rusza budowa MOPów na A4

Udostępnij artykuł

Decyzja o zezwoleniu na realizację dotyczy budowy ponad 8-kilometrowego odcinka A4 od Węzła Wierzbna do okolic Pawłosiowa, stanowiącego pierwszą część autostrady A4 Jarosław (Węzeł Wierzbna) – Radymno. Roboty ruszyły 18 sierpnia 2010r.
Przedsięwzięcie na tym odcinku obejmujewykonanie dwóch MOP-ów (miejsc obsługi podróżnych) – MOP III "Pawłosiów" i MOP II "Cieszacin".
Cały odcinek autostrady A4 Jarosław (Węzeł Wierzbna) – Radymno realizowany jest systemem projektuj-buduj. Wykonawcą tego 25-kilometrowego odcinka jest konsorcjum firm w składzie BUDIMEX DROMEX S.A. i FERROVIAL AGROMAN S.A. z Hiszpanii. Kontrakt podzielony został na 2 etapy. Pierwszy etap to projektowanie, a drugi to realizacja. Wykonawca najpierw opracował projekt budowlany w oparciu o przekazany przez GDDKiA projekt wstępny, decyzję lokalizacyjną oraz decyzję środowiskową a następnie uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Trasa odcinka, dla którego wydano decyzję ZRID przebiega przez teren woj. podkarpackiego, przez gminę Przeworsk, Pawłosiów i Roźwienica. Będzie posiadać parametry drogi klasy A oraz 2 jezdnie, każda po 2 pasy ruchu. Skomunikowanie terenu po obu stronach autostrady nastąpi poprzez przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych (w tym przebudowę 3 dróg powiatowych i 2 dróg gminnych), budowę 5 obiektów inżynierskich w ciągu i nad autostradą (w tym 2 wiadukty autostradowe i 3 wiadukty drogowe). W celu zapewnienia właścicielom przyległych terenów możliwości dojazdu do swoich działek, zaplanowano budowę dróg dojazdowych równoległych do autostrady, z których przewidziano zjazdy na poszczególne działki. W ten sposób na całym przedmiotowym odcinku autostrady, wszystkie działki, które utraciły obecne skomunikowanie w związku z lokalizacją autostrady lub też wcześniej go nie posiadały, uzyskają połączenie z drogami publicznymi.

 

 

Opublikowano: 20.08.2010
Aktualizacja: 20.08.2010