Rynek biopaliw potrzebuje NCW

Udostępnij artykuł

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, zrzeszająca największym producentów paliw w Polsce, w tym, PKN Orlen i Lotos zaproponowała utrzymanie do 2013 roku Narodowego Celu Wskaźnikowego na poziomie z roku bieżącego, czyli 5,75 proc. Odmiennego zdania jest Krajowa Izba Biopaliw.

– Takie są niestety propozycje koncernów paliwowych, które po raz kolejny dowodzą, iż zainteresowane są one jedynie realizowaniem własnych, partykularnych interesów – bez oglądania się na innych przedstawicieli tego rynku – mówi Tomasz Pańczyszyn, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw.

– Rozwój biopaliw to ogromna szansa dla polskiej gospodarki, ponieważ pozwala wykorzystać naturalny potencjał jaki posiada Polska będąca liczącym się w Europie posiadaczem gruntów rolnych. Chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie – brak stabilności dla producentów rolnych będący wynikiem alternatywnych możliwości wykorzystania produkcji rolnej, właśnie na cele energetyczne – w krótkim czasie przełoży się na ogromną zapaść tego sektora i trudne do oszacowania koszty dla całej gospodarki narodowej. Jest to szczególnie istotne w sytuacji walki z kryzysem – uważa dyrektor KIB.

– Stabilność o której mówię mogą dać jedynie poziomy NCW ustalane na kilka lat z góry – ponieważ taka jest specyfika rynków rolnych, które muszą informacje dotyczące zapotrzebowania na surowiec otrzymywać z dużym, czasem nawet kilkuletnim wyprzedzeniem – aby móc w tej perspektywie przygotować niezbędny potencjał – wyjaśnia Tomasz Pańczyszyn.

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 r. ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.
Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.

Do realizacja celu zobowiązany jest każdy przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, który sprzedaje lub zbywa je w innej formie na terytorium RP lub zużywa na potrzeby własne.
 

Opublikowano: 01.07.2010
Aktualizacja: 01.07.2010