Samoobsługa na stacjach LPG jest nieunikniona

Udostępnij artykuł

Samoobsługa LPG w Polsce jest możliwa o ile dana stacja spełnia czy spełniałaby określone warunki techniczne m.in. takie jak: dokładne instrukcje dla klienta i schematy postępowania na dystrybutorze, przycisk sprężynowy na dystrybutorze, który umożliwia napełnianie gazem tylko w stanie wciśniętym, złącza rozrywalne na dystrybutorze oraz na wężu oraz system awaryjnego zdalnego zamykania zaworów. Ponadto duże znaczenie mają: urządzenie odprowadzające ładunki elektrostatyczne, zawory szybkozamykające oraz detektor gazu przy dystrybutorze z możliwością automatycznego awaryjnego zamykania zaworów w wypadku detekcji gazu.

– W ostatnim czasie Ministerstwo Gospodarki wydało rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. W tym dokumencie zamieszczono m.in. uregulowania odnośnie odzieży antyelektrostatycznej. Decyzje o potrzebie stosowania przez pracowników odpowiedniej odzieży podejmuje pracodawca w oparciu o ocenę ryzyka. Nie ma to bezpośredniego związku z tematem samoobsługi, ale wskazuje to na fakt, że to właśnie ministerstwo dokładnie analizuje zmiany i tendencje europejskie dostosowując je do praktyki polskiej. Decyzje o wyborze stacji z obsługą dystrybutora LPG czy też z dopuszczoną samoobsługą podejmowałby klient . Wprowadzenie samoobsługi mogłoby skutkować ograniczeniem kosztów na stacjach paliw, a firmy same zadecydowały by, jak forma działania jest dla nich najbardziej wskazana ze względów ekonomicznych, wizerunkowych itp.- mówi dyrektor dyrektor POGP, Andrzej Olechowski.
 

Opublikowano: 31.08.2010
Aktualizacja: 31.08.2010