SENT – zmiany w systemie od 22 lutego 2022

Udostępnij artykuł

Od 22 lutego 2022 roku system SENT obejmie kontrolę przewozu dwóch nowych grup towarów. Należą do nich rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814 oraz odpady. Rozszerzenie systemu monitorowania pozwoli na uszczelnienie rynku i skuteczną walkę z szarą strefą. Wpłynie też na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Zmiany w SENT

Od 22 lutego br. system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi SENT obejmie rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814 zawierające więcej niż 70 proc. masy olejów ropy naftowej, inne niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów.

Z obowiązku zwolniono przewozy towarów objęte procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem. Zwolniono z niego także towary w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów.

System SENT obejmie też odpady w rozumieniu ustawy o odpadach, inne niż wymienione w ustawie o SENT, które są:

  • przywożone do Polski lub przewożone „w tranzycie” z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, przez Polskę, oraz
  • przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Z obowiązku zgłaszania są zwolnione przewozy odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.

Nie zmieni się obsługa zgłoszeń SENT. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT. Nie wpłyną także na schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń.

Jedyne zmiany wprowadzono w słowniku PDR1300. Rozszerzy się opis towaru CN 3814 oraz pojawi się nowa pozycja słownikowa „0005” dotycząca odpadów.

Źródło: Ministerstwo Finansów

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021 

> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 22.02.2022
Aktualizacja: 22.02.2022