Spadek produkcji benzyn, wzrost LPG i ON

Udostępnij artykuł

W pierwszym półroczu 2009 roku wyprodukowano 2088,4 tys. ton silnikowych benzyn bezołowiowych, a w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku – 2003,9 tys. ton. Produkcja tego paliwa w czerwcu 2010 r. oscylowała w granicach 370,8 tys. ton.

W pierwszym półroczu tego roku wyprodukowano także mniej LPG. Przez pierwsze sześć miesięcy 2009 r. wyprodukowano 155,2 tys. ton, a w pierwszym półroczu 2010 – 138,8 tys. ton. Porównując z okresem styczeń – czerwiec 2009 spadek wyniósł ponad 10 proc. Produkcja LPG w czerwcu wyniosła 32,5 tys. ton.

Z kolei produkcja oleju napędowego wzrosła o prawie 9 proc. W pierwszym półroczu 2009 r. wyniosła ona 4394,2 tys. ton, a w analogicznym okresie 2010 r. – 4782,3 tys. ton. W czerwcu tego roku wyprodukowano 887,8 tys. ton oleju napędowego.

Dane opracowała Agencja Rynku Energii S.A., która dostarcza agendom rządowym i przedsiębiorstwom energetycznym dane na temat funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego, jego poszczególnych podsektorów oraz przedsiębiorstw energetycznych działających w warunkach gospodarki rynkowej, a także informacje o oddziaływaniu energetyki na środowisko. Agencja współpracujemy m.in. z Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Regulacji Energetyki oraz Głównym Urzędem Statystycznym.

Opublikowano: 14.09.2010
Aktualizacja: 14.09.2010