Spółki GK Orlen zacieśniają współpracę

Orlen Serwis podpisał umowę ramową z Orlen Projekt w zakresie utrzymania ruchu i remontów instalacji produkcyjnych oraz wykonywania zadań inwestycyjnych na terenie zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku, Anwil we Włocławku, Orlen Południe w Trzebini, Jedliczu, Możejkach i Unipetrolu.


Podstawowym celem współpracy jest jak najefektywniejsze zaprojektowanie i wykonanie wymaganych prac inwestycyjnych oraz minimalizacja ryzyka cenowego, harmonogramowego i realizacyjnego, wynikającego z zatrudniania podmiotów zewnętrznych.

Zawarcie umowy wynika z zacieśniania współpracy pomiędzy spółkami GK Orlen, zgodnie z przyjętą polityką „cross sellingu”. Orlen Projekt to ostatni odbiorca z portfela spółek GK Orlen, w którym Orlen Serwis zidentyfikował możliwość świadczenia specjalistycznych usług.

Obecnie Orlen Serwis świadczy usługi serwisowe 11 podmiotom z GK Orlen w zakresie bieżącego utrzymania ruchu instalacji produkcyjnych oraz 7 podmiotom z GK Orlen w zakresie realizacji remontów i usuwania awarii.

Podjęcie współpracy stwarza korzyści dla obu spółek. Orlen Projekt zapewni wsparcie inżynieryjne i projektowe dla Orlen Serwis, zyskując przy tym nowe możliwości realizacyjne. Przedmiotowa umowa otworzy również nowe możliwości Orlen Serwis w zakresie realizacji zadań w formule EPC – szczególnie podczas montaży i rozruchów.

Umowa serwisowa obowiązuje od 7 sierpnia br. i została zawarta na czas nieokreślony.​

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.