Spór o nowelę ustawy o biopaliwach

Udostępnij artykuł

Przeciwko zmianom wystąpiły: Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku oraz Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw. Producenci surowców nie zgadzają się na wydłużenie okresu, na który zawierane są umowy kontraktacyjne z 1 roku do 3 lat. Dodatkowo m.in. POPiHN i Lotos zwróciły uwagę, że tempo wprowadzenia paliw z wyższą zawartością biokomponentów (E10 i B10) jest zbyt opieszałe.

Zdaniem PSPO, które zrzesza 97 proc. krajowego rynku olejarskiego uważa, że te zapisy wydłużające okres umowy do lat 3 może źle wpłynąć na rozwój krajowego przemysłu olejarskiego. Zdaniem organizacji skupiających producentów rzepaku tak długie umowy są bardzo niekorzystne, gdyż na rynku występuje duża zmienność cen surowców rolniczych.

Jak uważa Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju proponowany zapis dotyczy tylko jednego z uczestników łańcucha produkcji biopaliw, z wyłączeniem takiego obowiązku dla producentów surowców rolnych, biokomponentów i ich odbiorców, czyli firmy paliwowe takiego obowiązku mieć nie będą.

Firmy zrzeszone w PSPO przerobiły w ubiegłym roku 2,33 mln ton rzepaku i wyprodukowały ponad 950 tys. ton oleju rzepakowego, z czego więcej niż połowa została przeznaczona do produkcji estrów metylowych stanowiących m.in. biokomponenty do biopaliw. Rolnicy nie chcą wiązać się z umowami na tak długi okres.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło Projekt założeń do projektu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych" czeka na konsultacje międzyresortowe oraz z organizacjami i firmami działającymi na rynku biopaliw. Nowela ma dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych i tym samym ułatwić rozwój rynku biopaliw w naszym kraju. Do najważniejszych zmian zaliczyć trzeba możliwość wprowadzenia do obrotu palie B7 i E10. Sprzedaż tych paliw ma ułatwić realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.

Opublikowano: 16.09.2010
Aktualizacja: 16.09.2010