Sprzedaż biopaliw w Polsce spada

Udostępnij artykuł

Wynik za pierwsze trzy miesiące w roku bieżącym nie jest zadowalający. Przykładowo w III kwartale 2009 roku sprzedaż biopaliw w Polsce wyniosła aż 70 tys. ton, a w II kwartale ponad 45 tysięcy ton. Gorsze wyniki sprzedażowe odnotowano jedynie w I oraz IV kwartale, gdzie sprzedaż biopaliw na terenie Polski wynosiła około 15 tysięcy ton w okresie trzech miesięcy.

Wynik, który opublikował URE z drugiej zaś strony może być jednak dobrze rokujący na przyszłośc, jeżeli wziąć pod uwagę produkcję biopaliw ciekłych. Mianowicie, praktycznie cała sprzedaż biopaliw w Polsce została zarazem wytworzona w kraju. Jest to optymistyczny aspekt, gdyż w I kwartale 2010 roku wytworzono najwięcej biopaliw ciekłych przez polskich producentów od kilku lat. Przyczyną takiego wzrostu produkcji biopaliw jest wymóg realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, który z roku na rok ma się powiększać. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.

Dane, którymi dysponuje na dzień dzisiejszy Urzą Regulacji Energetyki uzyskane były na podstawie informacji od 70 przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących, importujących lub nabywających wewnątrzwspólnotowo paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe i wprowadzających je do obrotu, którzy przekazali sprawozdania kwartalne, o których mowa w artykule 30 ustęp 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

 

 

Opublikowano: 31.08.2010
Aktualizacja: 31.08.2010