Sprzedaż detaliczna w czerwcu br. – komentarz Ministerstwa Rozwoju do danych GUS

Udostępnij artykuł
Według danych GUS sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w czerwcu 2020 r. zmniejszyła się o 1,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Wobec poziomu z maja br. była jednocześnie wyższa o 8,4 proc. Kolejny miesiąc z rzędu wyniki są znacznie lepsze niż oczekiwania rynkowe. W okresie styczeń-czerwiec spadek sprzedaży wyniósł 5,2 proc. w ujęciu rocznym.
  • Wg danych GUS sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w czerwcu 2020 r. zmniejszyła się o 1,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

Niższą sprzedaż odnotowano w większości grup przedsiębiorstw. Wśród ważniejszych kategorii największy spadek odnotowano w „paliwach stałych, ciekłych i gazowych” – o 10,9 proc. oraz „pojazdach samochodowych, motocyklach, częściach” – o 6,4 proc. Sprzedaż w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem „żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi” była niższa o 5,0 proc. Natomiast wśród grup o niższym udziale w sprzedaży ogółem największy spadek odnotowano w kategorii „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” – o 8,6 proc. Z kolei, podobnie jak w maju, znaczny wzrost sprzedaży (o 16,1 proc.) nastąpił w przedsiębiorstwach handlujących „meblami, rtv i agd”. Dla tej kategorii narastająco w okresie styczeń-czerwiec 2020 sprzedaż jest już wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,5%.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Zwiększenie aktywności w sprzedaży stacjonarnej jednocześnie wpływa negatywnie na wartość sprzedaży internetowej, która w szczycie pandemii rosła bardzo dynamicznie. W czerwcu wartość sprzedaży detalicznej przez internet była o 7,5 proc. niższa niż w maju, a jej udział w łącznej sprzedaży (w cenach bieżących) spadł z 9,1 proc. do 7,7 proc. w czerwcu. Największe spadki udziału e-sprzedaży zanotowały przedsiębiorstwa w grupach „tekstylia, odzież, obuwie” (z 26,8 proc. do 19,5 proc.), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (z 25,2 proc. do 21,8 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (14,1 proc wobec 15,6 proc. przed miesiącem).

Skala powrotu do zakupów w czerwcu była zdecydowanie wyższa od oczekiwań, szczególnie w zakresie samochodów oraz tekstyliów odzieży i obuwia, gdzie oczekiwano zdecydowanie większych spadków. Utrzymanie tego trendu pozwala oczekiwać stabilizacji sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach. Oczekujemy, że w lipcu spadek sprzedaży może wynieść ok. 3 proc. Decydujący wpływ będzie miało dalsze ograniczenie tempa spadku sprzedaży samochodów. Z kolei sprzedaż żywności powinna utrzymać się na poziomie z lipca ub.r. W kategorii „meble, rtv, agd” oczekujemy utrzymania wzrostu sprzedaży w kolejnych miesiącach.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 23.07.2020
Aktualizacja: 23.07.2020