Statoil ma 64 stacje franczyzowe

Udostępnij artykuł

Statoil rozpoczął działalność franczyzową w Polsce w 2004 roku.  Główne kryteria wyboru przyszłych stacji franczyzowych to: dobra lokalizacja i zapewnienie odpowiedniego poziomu sprzedaży paliw. Od franczyzobiorcy Statoil oczekuje przestrzegania zasady wyłączności zakupu paliw oraz stosowania standardów Statoil odnośnie sposobu prowadzenia stacji.

Statoil wyposaża stacje franczyzowe w urządzenia i oprogramowanie zarządzania stacją (np. system kasowy, system monitoringu paliw), we wszelkie nośniki logo Statoil oraz w niektóre elementy wyposażenia sklepu. Umowa franczyzy dotyczy zarówno prowadzenia części paliwowej stacji, jak i sklepu przy stacji. Właściciel stacji franczyzowej może prowadzić dodatkowe zaplecze usługowe – takie jak hotel, warsztat samochodowy, restauracja.

Największą ilość franczyzowych stacji paliw wśród koncernów zagranicznych ma koncern BP. Z prawie 400 jego obiektów aż 189 działa na zasadzie franczyzy. Na drugim miejscu plasuje się Shell z liczbą 94 stacji franczyzowych. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Statoil z liczbą 64 stacji działających w tym systemie. Jak się okazuje jedynie BP ma stosunkowo po tyle samo stacji własnych co franczyzowych (393 do 189). W przypadku sieci Shell na 384 stacje tylko 94 z nich działa we franczycie. W przypadku sieci Statoil jest podobnie – na 298 stacji paliw 64 działa w systemie franczyzowym (dane: Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych).

Opublikowano: 27.09.2010
Aktualizacja: 27.09.2010