System detekcji wycieku LPG dla Orlenu

Udostępnij artykuł

PKN Orlen chce kupić nowe urządzenia systemu detekcji wycieku LPG na stacjach paliw. Według warunków merytorycznych określonych przez koncern, system ma składać się z centrali sterującej i docelowo trzech detektorów. W detektorze mogą by stosowane czujniki katalityczne, półprzewodnikowe i powinny wykrywać zagrożenie wybuchowe w zakresie 0-100 proc. DGW. Obudowa detektora powinna być ognioszczelna i przeznaczona do stosowania w strefach zagrożenia wybuchowego kwalifikowanych, jako 1 lub 2.
Centrala umieszczona będzie w pomieszczeniu poza strefą zagrożoną wybuchem. Wystarczającą informacją otrzymywaną z centrali jest przekroczenie żądanych progów alarmowych na kanałach detekcyjnych (2 progi na kanał). Progi alarmowe ustawiane są na stałe przez producenta.

Centrala sterująca powinna być wyposażona w wewnętrzny sygnalizator akustyczny wyzwalany przy określonych stanach alarmowych. W przypadku zaistnienia zagrożenia niebezpiecznym stężeniem gazu, centrala poza sygnalizacją lokalną zagrożenia, powinna umożliwiać sterowanie dodatkowymi urządzeniami peryferyjnymi takimi jak dodatkowa, zewnętrzna sygnalizacja akustyczno-optyczna, stycznikami.

Oferty należy składać do 20 sierpnia 2010 roku, na formularzach udostępnionych przez PKN Orlen.

Jak podaje Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, PKN Orlen ma w Polsce 1691 stacji paliw.
W tej liczbie są 444 stacje ekonomicznego segmentu Bliska.
 

Opublikowano: 17.08.2010
Aktualizacja: 17.08.2010