Tylko połowa zbiorników spełnia wymagania

Udostępnij artykuł

Modernizacja zbiorników w Polsce postępuje bardzo wolno. W październiku 2009 r. wymagania spełniało jedynie 47 proc. zbiorników na stacjach paliw, ale w trakcie modernizacji było dodatkowo ok. 3,6 proc., zaś zmodernizowane zbiorniki w bazach paliw stanowiły około 33,6 proc, a w trakcie modernizacji było dodatkowo ok. 2,7 proc. Przez okres roku zmodernizowano jedynie 3 proc. zbiorników na stacjach paliw i prawie 6 proc. zbiorników w bazach paliw.

Obecnie w Polsce obowiązują dwa rozporządzenia, określające podstawy prawne dotyczące baz i stacji paliw płynnych. Pierwsze to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz.2063), wydane z delegacji ustawy Prawo budowlane. Akt ten został znowelizowany rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 1753), które zmieniło jedynie termin, w jakim bazy i stacje paliw płynnych muszą zostać zmodernizowane. Poprzednie rozporządzenie z dnia 21 listopada 2005 r. ustalało ten termin na koniec 2007 roku.

Dyrektor Zespołu Techniki UDT Marek Barnaś uważa, że wydłużenie czasu na obligatoryjną modernizację zbiorników aż o pięć lat to bardzo dużo. Jest to wystarczający okres na zebranie odpowiednich funduszy przez każdego właściciela stacji lub bazy paliw i dopełnienie tego obowiązku.

Opublikowano: 23.09.2010
Aktualizacja: 23.09.2010