UDT przebadał VRS już na ok. 3,5 tys. stacjach

W 2020 roku Urząd Dozoru Technicznego kontynuuje badania techniczne urządzeń do odzysku par paliw (VRS) na stacjach paliw. Bieżący rok to także okres, w którym wszystkie stacje paliw (które podlegają badaniom VRS), powinny zostać zgłoszone do UDT celem przeprowadzenia w/w badań.

Biorąc pod uwagę, że ogólna ilość stacji paliw w Polsce kształtuje się na poziomie ponad 7600 i zdecydowana ich większość podlega przedmiotowym badaniom, UDT podjął stosowne kroki, aby wykonywane badania zostały przeprowadzane sprawnie i w jak najmniejszym stopniu utrudniały funkcjonowanie kontrolowanych obiektów. Dotyczy to zarówno eksploatujących, jak i jednostki dozoru technicznego.

Aktualnie UDT dysponuje 24 laboratoriami mobilnymi rozlokowanymi w całej Polsce, wyposażonymi w sprzęt do badań systemów VRS metodą mokrą oraz metodą suchą – dla systemów VRS opartych na elektronice Burkert, Gilbarco, Petronova. Na etapie końcowym jest także postępowanie dotyczące dostawy urządzeń kontrolno-pomiarowych do badania VRS odmierzaczy Tokheim. Oznacza to, że już za chwilę UDT dysponował będzie wszystkimi rodzajami urządzeń kontrolno-pomiarowych do badania VRS, które są dostępne na rynku.

Posiadanie odpowiedniego sprzętu do wykonywania badań jest bardzo ważne, ale równie istotnym (patrząc na ilość urządzeń), jest zapewnienie w strukturach UDT wystarczającej ilości inspektorów z odpowiednimi kompetencjami. Efektem prowadzonych cyklicznie szkoleń dla inspektorów oraz kandydatów na inspektorów jest obecny stan, w którym UDT dysponuje ponad 140 inspektorami mogącymi wykonywać ww. badania.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– MARZEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Ogólna ilość stacji paliw, na których UDT dotychczas przeprowadził badania systemów VRS, kształtuje się na poziomie około 3 500. Można zatem przypuszczać, że w roku 2020 przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie zgłosili się do UDT z wnioskiem o przeprowadzenie badań urządzeń VRS na stacjach paliw, zrobią to w najbliższym czasie.

Należy także nadmienić, że pomimo stanu epidemicznego wywołanego koronawirusem, z jakim mamy do czynienia, UDT badania w/w urządzeń realizuje na bieżąco, gdyż obowiązujące przepisy nie umożliwiają odraczania badań urządzeń VRS na stacjach paliw.

Z pewnością w obecnej sytuacji UDT zachęca do korzystania z portalu eudt.gov.pl, dzięki któremu, większość spraw można załatwić bez konieczności dostarczania dokumentów do Oddziału UDT w tradycyjny sposób, a jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.