Unimot opublikował wyniki finansowe za III kw. 2020 r.

Udostępnij artykuł
Unimot, notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował raport okresowy za III kw. 2020 r. W tym okresie osiągnął rekordowy poziom skonsolidowanych przychodów ogółem, które wyniosły 1 338,9 mln zł. EBITDA skorygowana ukształtowała się na poziomie 10,9 mln zł.

Skonsolidowane przychody ogółem Grupy Unimot III kw. 2020 r. wyniosły 1 338,9 mln zł, czyli o ponad 6,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) ukształtowała się natomiast na poziomie 10,9 mln zł, a zysk netto 0,9 mln zł.

W całym okresie pierwszych 9 miesięcy 2020 r. Grupa wypracowała przychody ogółem w wysokości 3 516 mln zł (wzrost 12,0 proc. r/r), EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 59,2 mln zł, a zysk netto 8,9 mln zł. EBITDA skorygowana na poziomie 59,2 mln zł w okresie I-III kw. 2020 r. oznacza realizację bieżącej prognozy na cały 2020 r. w 74,0 proc. (80 mln zł), a pierwotnej w 95,0 proc. (62,3 mln zł). Unimot spodziewa się, że cały 2020 rok będzie dla Grupy rekordowy.

Negatywny wpływ na nasze wyniki w III kwartale miała przede wszystkim zwiększona podaż oraz presja na marże naszych kluczowych produktów. Odczuwaliśmy także obserwowany od kilku kwartałów spadek popytu na biopaliwo B100 oraz na produkty asfaltowe. Ponadto osiągnęliśmy niższe marże na hurtowym rynku energii elektrycznej, a po wyborach na Białorusi wstrzymaliśmy zaplanowane kolejne dostawy ropy naftowej w III i IV kw. 2020 r. Obecnie widzimy jednak, że sytuacja rynkowa się poprawia, a marże rynkowe wzrosły. Nasz zespół mocno pracuje, żeby wykorzystać tę sytuację jak najefektywniej i na koniec 2020 r. być jak najbliżej założonej prognozy – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Pomimo epidemii COVID-19 Grupa Unimot nie zaprzestała działań rozwojowych. W fotowoltaice stale zwiększane są siły sprzedażowe oraz ekipy monterskie, zdecydowano się też na uruchomienie własnej produkcji paneli fotowoltaicznych. III kw. w sieci Avia to dołączenie kolejnych stacji, wprowadzenie innowacyjnego konceptu Eat&Go oraz druga odsłona kampanii wizerunkowej „Wielki plus za…”.

Sieć stacji Avia oraz obszar OZE to teraz główne kierunki naszego rozwoju. W zakresie sieci Avia, poza klasycznym modelem franczyzowym oraz modelem dzierżawy, gdzie mamy pozytywne doświadczenia – przyglądamy się obiektom pod kątem ich ewentualnego nabycia. Jeśli chodzi natomiast o OZE – m.in. patrzymy na możliwości zaangażowania się w development farm fotowoltaicznych – dodaje Adam Sikorski.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.