Unimot przejmie terminale paliw i zakłady asfaltów Lotos

Udostępnij artykuł

Unimot Investments, spółka z Grupy Unimot, zawarła przedwstępną umowę nabycia 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale. Obejmuje ona biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów, a także umowę kredytową w zakresie finansowania transakcji. Przedmiotem transakcji jest przede wszystkim przejęcie 9 terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. m sześc. Unimot chce także zakupić zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach. Po sfinalizowaniu transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów.

Unimot kupi 9 terminali

Celem transakcji jest wejście Grupy Unimot w działalność niezależnego operatora logistycznego paliw w oparciu o własną infrastrukturę (ang. Independent Logistic Operator, tzw. biznes „ILO”) oraz produkcję asfaltów modyfikowanych wraz z dalszym rozwojem handlu produktami asfaltowymi (tzw. biznes „bitumen”). Aktywa związane z tymi biznesami Grupa Lotos docelowo wniesie do spółki Lotos Terminale (LT) przed podpisaniem ostatecznej umowy. Na jej podstawie Unimot Investments nabędzie akcje spółki LT. Będzie to możliwe po spełnieniu się szeregu warunków zawieszających i z chwilą zapłaty ceny za akcje. Grupa Unimot szacuje, że spełnienie warunków i zawarcie ostatecznej umowy może mieć miejsce nie wcześniej niż w III kwartale 2022 r.

Biznes „ILO” będzie obejmować 9 terminali paliw o łącznej bieżącej pojemności 350 tys. m sześc., w tym pięć terminali należących obecnie do Lotos Terminale. Są zlokalizowane w: Czechowicach-Dziedzicach, Jaśle, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Rypinie. Ponadto transakcja objęłaby także cztery terminale należące obecnie do PKN Orlen: w Bolesławcu, Szczecinie, Gutkowie oraz Gdańsku. Po zakończeniu prowadzonych prac rozwojowych zdolności magazynowe wzrosną do 410 tys. m sześc. W wyniku transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw (po PERN oraz PKN Orlen) w ujęciu wolumenowym. Dodatkowo, po zrealizowaniu przez PKN Orlen modernizacji i rozbudowy terminala morskiego w Szczecinie, Grupa Unimot dysponować będzie ok. 10 tys. m sześc. pojemności przeznaczonych do magazynowania paliwa lotniczego oraz 40 tys. m sześc. przeznaczonych do magazynowania oleju napędowego.

Unimot chce być drugim graczem na rynku asfaltów

Biznes „bitumen” obejmie wydzielane ze spółki Lotos Asfalt zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach wraz z działem handlowym. Unimot zawrze również dziesięcioletni kontrakt na dostawy przez Grupę Lotos produktów asfaltowych i surowca do ich produkcji w ilości do 500 tys. ton rocznie. Dzięki temu Grupa Unimot stanie się drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów w ujęciu wolumenowym.

Zainicjowana transakcja jest kolejnym etapem naszego sukcesywnego rozwoju i umacniania Grupy Unimot na pozycji największego niezależnego operatora na rynku paliw w Polsce. W naszej strategii biznesowej na lata 2018-2023 nakreśliliśmy potrzebę dywersyfikowania źródeł przychodu. Teraz wykorzystujemy szansę, jaka pojawiła się na rynku, do zwiększenia skali działalności. Wstępnie szacujemy, że przejęte biznesy istotnie wpły na nasze wyniki. Mogą pozwolić nam wypracować w najbliższych latach po zamknięciu transakcji dodatkową EBITDA skonsolidowaną na poziomie 70-100 mln rocznie.”

– mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Po finalizacji transakcji Grupa Unimot będzie zatrudniała ponad dwukrotnie więcej pracowników. Obecnie Grupa Unimot zatrudnia około 250 osób.

Jako potencjalnie dwukrotnie większa organizacja widzimy w tej akwizycji wiele pól do osiągnięcia efektu synergii biznesowej. Dzięki zainicjowanej transakcji będziemy mogli uzupełnić łańcuch budowania wartości Grupy i związanych z tym kompetencji. Rozszerzymy know-how poprzez połączenie kompetencji pracowników przejmowanych aktywów z kompetencjami pracowników już zatrudnionych w Grupie. Na korzyść transakcji przejęcia biznesu bitumenów wpływają niewątpliwie również pozytywne prognozy dla konsumpcji produktów asfaltowych w najbliższej przyszłości. Chcemy tę szansę dobrze wykorzystać “– dodaje Adam Sikorski.

Finalna cena transakcji

Cenę ustalono między innymi w oparciu o wyceny przygotowane przez doradców finansowych oraz wewnętrzne analizy. Będzie podlegać  korekcie o wartość długu netto i zmiany w kapitale obrotowym na dzień zamknięcia transakcji. Biorąc pod uwagę podany mechanizm ustalenia ceny oraz wartość inwestycji, do których sfinansowania zobowiązał się kupujący, szacowane zaangażowanie Grupy Unimot w transakcję w najbliższym czasie wyniesie co najmniej 450 mln zł.

Źródło: Unimot
Opracowanie: EK

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021 

> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 12.01.2022
Aktualizacja: 14.01.2022