Unimot rezygnuje z części biznesu gazowego

Udostępnij artykuł
Zarząd Unimot, notowanego na GPW w Warszawie niezależnego importera paliw ciekłych i gazowych, podjął decyzję o częściowej dezinwestycji prowadzonej działalności w segmencie gazu ziemnego.

W strukturach Grupy Unimot pozostanie jedynie spółka Unimot System, której Unimot stanie się stuprocentowym właścicielem. Udziały w pozostałych dwóch spółkach gazowych z dotychczasowej Grupy Unimot: Blue LNG (która przejęła w lipcu 2019 r. PPGW) i Blue Cold – przejdą na własność dotychczasowego partnera biznesowego. Transakcja będzie obejmowała także uporządkowanie struktury należności i zobowiązań oraz zabezpieczeń bankowych i w znaczącej mierze będzie bezgotówkowa.

Doszliśmy do wniosku, że najlepszym kierunkiem zmian w segmencie gazu ziemnego będzie koncentracja na wybranych aktywach. Dlatego dalej będziemy rozwijali się głównie poprzez spółkę Unimot System zajmującą się dystrybucją i sprzedażą gazu ziemnego, której sytuacja operacyjno-finansowa uległa od połowy 2018 r. znacznej poprawie – wyjaśnia Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot. Decyzja jest zgodna ze strategią Grupy Unimot na lata 2018-2023, która zakłada m.in. optymalizację aktywów gazowych i koncentrację na najwyżej marżowych biznesach.

– Optymalizacja aktywów gazowych ma za zadanie umożliwienie naszemu segmentowi gazu ziemnego generowanie dodatniej EBITDA, która będzie pozytywnie kontrybuowała do EBITDA całej Grupy Unimot. – wyjaśnia Adam Sikorski.

Umowa dezinwestycyjna ma zostać podpisana pomiędzy Unimot, spółką Blue Line Engineering – dotychczasowym partnerem biznesowym w tym obszarze, oraz pozostałymi spółkami gazowymi. Efektem procesu ma być przejęcie przez Unimot 100 proc. udziałów w spółce Unimot System oraz przejęcie przez Blue Line Engineering proc. udziałów w pozostałych spółkach zależnych, przy jednoczesnym uporządkowaniu struktury należności i zobowiązań w tych spółkach zależnych oraz zabezpieczeń bankowych w ramach Grupy Kapitałowej Unimot oraz Grupy Kapitałowej Blue Line Engineering, jak również zakończenie trwających inwestycji.

Łączna szacunkowa wartość transakcji to 14,1 mln zł, z czego wartość nieposiadanych obecnie przez Unimot udziałów w Unimot System to 13,5 mln zł, a 0,6 mln zł to końcowe gotówkowe rozliczenie między stronami, który trafi do spółki Unimot System. Transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy, pod warunkiem uzyskania wszelkich niezbędnych zgód na przeniesienie własności udziałów oraz zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na rzecz banków.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 12.08.2019
Aktualizacja: 12.08.2019