Unimot wstępuje do POPiHN

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) podjęła decyzję o przyjęciu spółki Unimot do grona swoich członków.

Decyzją rady dyrektorów, spółka Unimot została członkiem Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, której jednym z najważniejszych celów jest zrównoważone tworzenie i kształtowanie konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce, między innymi poprzez działania na rzecz wprowadzenia zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników polskiego rynku paliwowego.

Bardzo się cieszę, że dołączamy do grona członków tak zacnej organizacji, która w bieżącym roku właśnie obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności i która skupia największe polskie i zagraniczne firmy operujące na rynku naftowym w Polsce. Przyjęcie Unimot do tego grona pokazuje, że skala i zakres naszej działalności została doceniona nie tylko przez naszych klientów, ale także przez partnerów biznesowych. Zawsze wysoko ceniliśmy działalność POPiHN, a w szczególności jej coroczne raporty na temat rynku paliwowego w Polsce, mam nadzieję, że w 2021 roku sami będziemy mogli wnieść swój mały wkład w tworzenie tego raportu – mówi Robert Brzozowski, wiceprezes zarządu Unimot.

POPiHN zajmuje się także koordynowaniem współpracy pomiędzy firmami członkowskimi na rzecz najwyższej jakości produktów i usług, biorąc sobie za cel tworzenie wśród polskiej opinii publicznej pozytywnego wizerunku firm działających w branży naftowej poprzez koordynację i wspieranie wszelkich działań z obszaru odpowiedzialnego biznesu. W sferze jej zainteresowań znajdują się również wszelkie inicjatywy, których celem jest ograniczenie szarej strefy paliwowej w Polsce.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.