UOKiK: Benzyna na stacjach paliw w normie

Udostępnij artykuł

Kontrole były przeprowadzane w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim i świętokrzyskim. W żadnej z pobranych próbek benzyny nie wykryto nieprawidłowości.

W całym sierpniu UOKiK poddał kontroli pod kątem jakości benzyny 35 stacji w 12 województwach. Wszystkie stacje przeszły kontrole pomyślnie – nigdzie nie zanotowano przekroczenia norm. Wcześniejsze wyniki z przeprowadzonych kontroli, w okresie od stycznia do lipca, nie były aż tak zadowalające.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi (poprzez Inspekcję Handlową) działania kontrolne jakości paliw w ramach krajowego i europejskiego systemu monitorowania jakości paliw. W krajowej części systemu kontrolą objęte są następujące gatunki paliw: benzyny (bezołowiowa 95 oraz 98), olej napędowy, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy.

Kontrolowani są głównie: producenci paliw, przedsiębiorcy magazynujący paliwa, przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw (na wniosek Policji oraz w toku czynności prowadzonych przez Policję), właściciele i użytkownicy wybranych flot pojazdów, rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, hurtownie paliw, stacje paliwowe i zakładowe, w których kontrolowane są paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG) oraz sprężony gaz ziemny (CNG), przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu lekki olej opałowy.

Opublikowano: 23.09.2010
Aktualizacja: 23.09.2010