UOKiK: Brak nieprawidłowości w LPG na stacjach

Udostępnij artykuł

Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK-u w okresie 16 – 31 sierpnia br. przeprowadziła kontrole w 10 województwach: dolnośląskim (2), lubuskim (6), łódzkim (3), małopolskim (3), mazowieckim (4), podlaskim (2), śląskim (3), świętokrzyskim (3), warmińsko-mazurskim (6) i wielkopolskim (4). Każda ze stacji oferowała paliwo dobrej jakości. Wcześniejsze wyniki nie były aż tak zadowalające. Od 25 lutego tego roku skontrolowano w sumie 307 stacji we wszystkich 16 województwach. Osiem stacji sprzedawało paliwo niespełniające norm.

Złą jakość LPG oferowały dwie stacje w województwie łódzkim (kontrola w maju), jedna w woj. małopolskim (kontrola w marcu), dwie stacje woj. mazowieckim (kontrola w czerwcu), jedna w woj. podlaskim (kontrola w lutym), jedna w woj. pomorskim ( kontrola w lutym) i jedna w wielkopolskim (kontrola w kwietniu). Najczęściej dochodziło do przekroczenia norm na obecność siarki, w niektórych przypadkach wykryto obecność siarkowodoru.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi (poprzez Inspekcję Handlową) działania kontrolne jakości paliw w ramach krajowego i europejskiego systemu monitorowania jakości paliw. W krajowej części systemu kontrolą objęte są następujące gatunki paliw: benzyny (bezołowiowa 95 oraz 98), olej napędowy, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy.

Opublikowano: 28.09.2010
Aktualizacja: 28.09.2010