UOKiK: Dobra jakość gazu LPG w hurtowniach

Udostępnij artykuł

Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w okresie od maja do sierpnia 2010 r. przeprowadziła kontrole w czterech hurtowniach gazu LPG. Kontrole odbyły się w hurtowniach: Orlenu Gaz w Krośnie Odrzańskim i Płocku, Tezetu Sp. z o.o. w Brzeźnie oraz w Grupie Lotosu w Gdańsku. Wszystkie kontrole wykazały, że gaz LPG oferowany w hurtowniach spełnia normy jakościowe.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi (poprzez Inspekcję Handlową) działania kontrolne jakości paliw w ramach krajowego i europejskiego systemu monitorowania jakości paliw. W krajowej części systemu kontrolą objęte są następujące gatunki paliw: benzyny (bezołowiowa 95 oraz 98), olej napędowy, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy.

Kontrolowani są głównie: producenci paliw, przedsiębiorcy magazynujący paliwa, przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw (na wniosek Policji oraz w toku czynności prowadzonych przez Policję), właściciele i użytkownicy wybranych flot pojazdów, rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, hurtownie paliw, stacje paliwowe i zakładowe, w których kontrolowane są paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG) oraz sprężony gaz ziemny (CNG), przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu lekki olej opałowy.

Opublikowano: 13.09.2010
Aktualizacja: 13.09.2010