UOKiK: stacje benzynowe bez wpadki paliwowej

Udostępnij artykuł

Sierpniowe kontrole przeprowadzono w 10 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. W żadnej z przebadanych stacji nie wykryto nieprwidłowości związanych z jakością paliwa.

W lipcu UOKiK na 97 skontrolowanych stacji wykrył nieprawidłowości na dwóch: w Stanisławowie (woj. mazowieckie) oraz w Słupsku (woj. pomorskie). W pierwszym przypadku w badanej próbce benzyny VP wyniósł 61,8 przy dopuszczalnej normie 60. Z kolei na stacji w Słupsku w oleju napędowym wykryto przekroczoną o 0,6 zawartość FAME (norma dopuszcza 5).Wcześniejsze wyniki z przeprowadzonych kontroli, w okresie od stycznia do czerwca, nie były aż tak zadowalające.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi (poprzez Inspekcję Handlową) działania kontrolne jakości paliw w ramach krajowego i europejskiego systemu monitorowania jakości paliw. W krajowej części systemu kontrolą objęte są następujące gatunki paliw: benzyny (bezołowiowa 95 oraz 98), olej napędowy, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy.

Kontrolowani są głównie: producenci paliw, przedsiębiorcy magazynujący paliwa, przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw (na wniosek Policji oraz w toku czynności prowadzonych przez Policję), właściciele i użytkownicy wybranych flot pojazdów, rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, hurtownie paliw, stacje paliwowe i zakładowe, w których kontrolowane są paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG) oraz sprężony gaz ziemny (CNG), przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu lekki olej opałowy.
 

Opublikowano: 07.09.2010
Aktualizacja: 07.09.2010