UOKiK: Tylko jedna stacja ze złym autogazem

Udostępnij artykuł

W maju i pierwszej połowie czerwca (do 15 dnia) Inspekcja Handlowa skontrolowała 43 obiekty prowadzące sprzedaż detaliczną autogazu. W woj. kujawsko pomorskim kontrolerzy odwiedzili trzy stacje, w lubelskim- siedem, łódzkim i małopolskim po sześć, mazowieckim – pięć, opolskim – cztery, pomorskim – dwa, śląskim – sześć, wielkopolskim – trzy, w zachodniopomorskim – jeden obiekt.

Nieprawidłowości stwierdzono tylko na jednej stacji w miejscowości Wyskoki (woj. łódzkie). To obiekt funkcjonujący w należącej do PKN Orlen sieci Bliska. Kontrolerzy stwierdzili zawartość siarkowodoru w badanym LPG, mimo, że norma nie zezwala na obecność tego gazu, dwukrotnie przekroczone zostały normy obecności siarki. Nieprawidłowy wynik dało też badanie działania korodującego na miedzi.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi (poprzez Inspekcję Handlową) działania kontrolne jakości paliw w ramach krajowego i europejskiego systemu monitorowania jakości paliw.
W krajowej części systemu kontrolą objęte są następujące gatunki paliw: benzyny (bezołowiowa 95 oraz 98),olej napędowy,biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy.

Kontrolowani są: producenci paliw, przedsiębiorcy magazynujący paliwa, przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw (na wniosek Policji oraz w toku czynności prowadzonych przez Policję), właściciele i użytkownicy wybranych flot pojazdów, rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, hurtownie paliw,stacje paliwowe i zakładowe, w których kontrolowane są paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG) oraz sprężony gaz ziemny (CNG), przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu lekki olej opałowy.

Opublikowano: 06.07.2010
Aktualizacja: 06.07.2010