UOKiK: Wszystkie paliwa w normie

Udostępnij artykuł

Lipcowe kontrole były przeprowadzane w sześciu województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazusrkim oraz zachodniopomorskim. Wcześniejsze wyniki z przeprowadzonych kontroli, w okresie od stycznia do czerwca, nie były aż tak zadowalające.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi (poprzez Inspekcję Handlową) działania kontrolne jakości paliw w ramach krajowego i europejskiego systemu monitorowania jakości paliw. W krajowej części systemu kontrolą objęte są następujące gatunki paliw: benzyny (bezołowiowa 95 oraz 98), olej napędowy,biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy.

Kontrolowani są głównie: producenci paliw, przedsiębiorcy magazynujący paliwa, przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw (na wniosek Policji oraz w toku czynności prowadzonych przez Policję), właściciele i użytkownicy wybranych flot pojazdów, rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, hurtownie paliw,stacje paliwowe i zakładowe, w których kontrolowane są paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG) oraz sprężony gaz ziemny (CNG), przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu lekki olej opałowy.

Opublikowano: 29.07.2010
Aktualizacja: 29.07.2010