UOKiK: Zła jakość gazu tylko na jednej stacji LPG

Udostępnij artykuł

Nieprawidłowości stwierdzono na stacji benzynowej w Skrzyńsku (woj. mazowieckie) należącej do firmy PHU Gala Ewy Wójtowicz. W badaniu działania korodującego na miedzi wykryto dwukrotne przekroczenie normy. Ta sama stacja miała problemy z jakością gazu także podczas kontroli, która odbyła się w pierwszej połowie czerwca – wówczas przekroczona była także norma obecności siarkowodoru.

UOKiK skontrolował w sumie 104 stacje LPG w 11 województwach. Najwięcej kontroli przeprowadzono w woj. śląskim i zachodniopomorskim (po 13 stacji). Niewiele mniej inspekcji odbyło się w woj. pomorskim i mazowieckim , gdzie odwiedzono po 12 stacji, a także w kujawsko-pomorskim i łódzkim – po 11 obiektów. W małopolskim skontrolowano 10 stacji. Kontroli nie przeprowadzono w województwach: dolnośląskim, opolskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi (poprzez Inspekcję Handlową) działania kontrolne jakości paliw w ramach krajowego i europejskiego systemu monitorowania jakości paliw. W krajowej części systemu kontrolą objęte są następujące gatunki paliw: benzyny (bezołowiowa 95 oraz 98), olej napędowy, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), lekki olej opałowy.

Kontrolowani są głównie: producenci paliw, przedsiębiorcy magazynujący paliwa, przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportowania paliw (na wniosek Policji oraz w toku czynności prowadzonych przez Policję), właściciele i użytkownicy wybranych flot pojazdów, rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek, hurtownie paliw, stacje paliwowe i zakładowe, w których kontrolowane są paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG) oraz sprężony gaz ziemny (CNG), przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu lekki olej opałowy.

Opublikowano: 08.09.2010
Aktualizacja: 08.09.2010