URE: rynek paliw ciekłych czekają zmiany

Udostępnij artykuł
Prezes URE wszczął postępowania dotyczące zmian koncesji w obszarze paliw ciekłych oraz zmian wpisów do rejestru podmiotów przywożących. Regulator rozpoczyna tym samym kolejny etap procesu dostosowania koncesji do aktualnych przepisów.

W związku ze zmianami prawa, które wprowadziły zmiany w koncesjonowaniu na rynku paliw ciekłych (w tym m.in. nową nomenklaturę dotyczącą definicji paliw), prezes URE zobowiązany jest do wszczęcia z urzędu postępowań, których celem jest dostosowanie do obowiązujących regulacji prawnych treści koncesji lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Niektórzy przedsiębiorcy już wystąpili do regulatora z odpowiednimi wnioskami. Jednak wobec firm, które nie miały w ostatnich dwóch latach zmienianych koncesji, prezes URE wszczyna postępowania z urzędu. URE szacuje, że w tym trybie postępowania prowadzone będą w stosunku do ok. 4,5 tysiąca przedsiębiorców. W najbliższym czasie podmioty te otrzymają oficjalne powiadomienia o rozpoczęciu postępowań administracyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prezes URE musi rozpocząć postępowania administracyjne w stosunku do wszystkich podmiotów posiadających koncesje lub wpis do rejestru podmiotów przywożących do końca sierpnia 2022 roku.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 22.10.2021
Aktualizacja: 22.10.2021