Witospol nabywa nowe stacje

Udostępnij artykuł

– W najbliższym okresie nie planujemy budowy żadnych własnych stacji paliw. Jesteśmy natomiast zainteresowani kupnem dwóch istniejących już stacji w województwie małopolskim – potwierdza Józef Szwiec, prezes Witospolu.

Witospol rozpoczął działalność w roku 1992 i w tymże roku rozpoczął sprzedaż detaliczną paliw. W roku 1993 firma rozpoczęła hurtową sprzedaż paliw. Rok 1999 zapoczątkował import paliw i komponentów paliwowych, a także, co bardzo istotne, produkcję biopaliw silnikowych. W roku 2006 został założony skład podatkowy wdrażania projektu biopaliwa.

Dodatkowo Witospol utworzył na dzierżawionych od logistycznego operatora paliw płynnych obiektach, infrastruktury technicznej wytwórnię biopaliw, ulokowanej w składzie podatkowym produkcyjnym
oraz opracował autorską technologię wytwarzania oleju napędowego z udziałem biokomponentów. Ponadto spółka uzyskała koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na: wytwarzanie paliw ciekłych PC/13/3728/W/1/2/99/MS. Witospol w zakresie biopaliw dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców wytwarzających lub magazynujących biokomponenty oraz uzyskał zezwolenia Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Sączu na prowadzenie Składu Podatkowego Produkcyjnego. Spółka zajmuje się również doradztwem petrochemicznym, transportem paliw płynnych oraz produkcją biopaliw na zlecenie kontrahenta.

Opublikowano: 15.09.2010
Aktualizacja: 15.09.2010