Witospol: Pięć stacji mniej w ostatnim półroczu

Udostępnij artykuł

Nowi, trzej właściciele stacji, którzy rozpoczęli własną działalność uzyskali koncesje na sprzedaż paliw płynnych oraz postanowili działać pod własnymi barwami.

Witospol rozpoczął działalność w roku 1992 i w tymże roku rozpoczął sprzedaż detaliczną paliw. W roku 1993 firma rozpoczęła hurtową sprzedaż paliw. Rok 1999 zapoczątkował import paliw i komponentów paliwowych, a także, co bardzo istotne, produkcję biopaliw silnikowych. W roku 2006 został założony skład podatkowy wdrażania projektu biopaliwa.

Dodatkowo Witospol utworzył na dzierżawionych od logistycznego operatora paliw płynnych obiektach, infrastruktury technicznej wytwórnię biopaliw, ulokowanej w składzie podatkowym produkcyjnym
oraz opracował autorską technologię wytwarzania oleju napędowego z udziałem biokomponentów. Ponadto spółka uzyskała koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na: wytwarzanie paliw ciekłych PC/13/3728/W/1/2/99/MS. Witospol w zakresie biopaliw dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców wytwarzających lub magazynujących biokomponenty oraz uzyskał zezwolenia Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Sączu na prowadzenie Składu Podatkowego Produkcyjnego.

Spółka zajmuje się również doradztwem petrochemicznym, transportem paliw płynnych oraz produkcją biopaliw na zlecenie kontrahenta.

Opublikowano: 13.09.2010
Aktualizacja: 13.09.2010