Wspólne uderzenie służb w mafię paliwową

Udostępnij artykuł
We wspólnej akcji, przeprowadzonej pod nadzorem wielkopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej, uczestniczyło blisko 250 funkcjonariuszy KAS i CBŚP. Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą działającą niemal w całej Polsce i w kilku krajach europejskich.
Fot. KAS

Z zebranego materiału wynika, że podejrzani przerabiali olej smarowy na napędowy nie uiszczając należnych podatków. Zatrzymano 14 osób i przeszukano ponad 80 obiektów na terenie kraju.

Funkcjonariusze KAS z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego wspólnie z Policjantami z CBŚP Zarządu w Gorzowie Wlkp. i w Olsztynie prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Od początku 2019 roku funkcjonariusze wykonują czynności w sprawie rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o uszczuplenia podatkowe, a także w opłacie paliwowej w ramach obrotu olejem napędowym. Aby uzyskać zwrot nienależnego podatku wystawiano nierzetelne faktury. Członkowie grupy wywodzili się z województw śląskiego i lubuskiego, ale terenem ich działania była niemal cała Polska oraz Węgry, Słowacja, Niemcy i Austria.

Schemat przestępczego procederu polegał na sprzedaży przez firmy paliwa bez uiszczenia należności publicznoprawnych. Paliwo to było wcześniej przedmiotem obrotu preparatami smarowymi, bądź olejem stanowiącym inny produkt energetyczny, nie objęty podatkiem akcyzowym. Członkowie grupy dokonywali zmiany przeznaczenia takiego oleju na olej służący do napędzania silników spalinowych, podlegający już obowiązkowi opodatkowania akcyzą. Zmiana taka nie była deklarowana do opodatkowania przez żaden z podmiotów wykorzystywanych w przestępczym procederze. Co więcej, grupa sprzedawała taki olej dla ostatecznych odbiorców z naliczonym podatkiem VAT. Podatek ten nie był jednak odprowadzony do budżetu państwa, bowiem do sprzedawanego paliwa tworzono dokumentację handlową czyli nierzetelne faktury, wskazujące na rzekome transakcje dokonywane przez szereg podmiotów, z których pierwszy był tzw. znikającym podatnikiem.

– Wstępnie ustalono, że członkowie grupy wprowadzając do obrotu handlowego olej smarowy, jako olej napędowy mogli dokonać uszczupleń podatkowych na kwotę około 40 milionów złotych. W skoordynowanych przeszukaniach, zabezpieczeniu dokumentacji i zatrzymaniach osób podejrzanych o popełnienie tego przestępstwa brało udział 140 funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej – informuje Szef KAS nadinspektor Piotr Walczak.

Obrót pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży paliwa był poddawany licznym modyfikacjom księgowym. Ich celem było maskowanie braku realnych transakcji pomiędzy podmiotami, które wystawiały nierzetelne faktury oraz miały ukryć nielegalne ich pochodzenie. W ramach grupy funkcjonowali tzw. operatorzy finansowi, których zadaniem było transferowanie środków z jednych kont na inne, w imieniu poszczególnych podmiotów faktycznie lub fikcyjnie handlujących paliwem. Śledczy wstępnie szacują, że podejrzani mogli „wyprać” 126 mln zł.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ 2019 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Funkcjonariusze KAS i CBŚP przygotowali ogromne przedsięwzięcie, jakim było zorganizowanie i jednoczesne przeprowadzenie działań na terenie woj. lubuskiego, śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Łącznie w akcji wzięło udział blisko 250 funkcjonariuszy – m.in. z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, CBŚP z Gorzowa Wielkopolskiego, z Olsztyna, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a także funkcjonariusze z Zarządów CBŚP w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Opolu, Kielcach i Łodzi. Wspólna akcja służb rozpoczęła się od zatrzymań osób, które przelewały olej smarowy do cysterny służącej do transportu oleju napędowego.

– Na początku listopada funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali w miejscowości Boczów (woj. lubuskie) dwóch mężczyzn. Osoby te wpadły w momencie przelewania oleju smarowego ze zbiorników typu mauzer – 28 szt. po 1000 litrów każdy – przywiezionych na naczepie typu „izoterma”, do cysterny samochodowej służącej do transportu oleju napędowego. Dodatkowo u jednego z nich znaleziono broń, która jest obecnie poddawana analizom. Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali ponad 80 firm, biur rachunkowych oraz mieszkań rozproszonych po całym kraju. W ramach tych czynności zabezpieczono dokumentację dotyczącą obrotu, transportu i handlu olejami: napędowym i smarowym. Łącznie zatrzymano 14 osób, w tym dwie kobiety – mówi kom. Iwona Jurkiewicz Rzecznik Prasowy CBŚP.

– W toku postępowania prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zatrzymanym zarzuty kierowania i udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 i 3. Ponadto zatrzymanym przedstawiano zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych, tzw. prania brudnych pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk oraz przestępstwa z 31 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności – informuje prokurator Ewa Bialik rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Decyzją sądu, 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 13.11.2019
Aktualizacja: 13.11.2019