Współpraca GDDKiA z branżą elektroenergetyczną

Udostępnij artykuł

GDDKiA zorganizowała spotkanie z podmiotami z branży elektroenergetycznej. W jego trakcie omówiono m.in. plany realizacji postanowień ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Podjęto rozmowy także na temat budowy farm fotowoltaicznych i ich wykorzystanie na cele zasilania oświetlenia dróg.

GDDKiA

W spotkaniu (odbyło się 23 lutego br.) w formule hybrydowej, wzięło łącznie udział ok. 60 osób. Byli wśród nich m.in. przedstawiciele dystrybutorów energii elektrycznej, Instytutu Elektrotechniki, spółki PGE Energia Odnawialna oraz pracownicy GDDKiA.

Cel GDDKiA– wypracowanie porozumienia

Podczas spotkania omówiono obszary ścisłej współpracy między GDDKiA a Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD), które wymagają uregulowania i wypracowania wspólnego stanowiska. Takie ramowe porozumienie obejmie zobowiązanie do opracowania wzorcowych umów na przebudowę sieci elektroenergetycznej.

– W ramach porozumienia planujemy określić szczegółowe zasady współpracy w zakresie przyłączania infrastruktury do sieci elektroenergetycznej dla poszczególnych etapów inwestycji drogowej, a także uzgodnić jednolity wzór umowy na przebudowę sieci, która będzie wiążąca zarówno dla OSD, jak i GDDKiA. Wśród obszarów niezbędnych do uregulowanych porozumieniem wskazano również ustalenie terminów płatności faktur (obecnie są liczone od daty wystawienia faktury) i grupowania faktur na dystrybucję energii elektrycznej (obecnie są powiązane z punktem przyłączeniowym) – czytamy w komunikacie GDDKiA.

Elektromobilność i paliwa alternatywne

Kolejny punkt spotkania dotyczył podsumowania dotychczasowej realizacji ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. GDDKiA wskazała działania, jakie już podjęła. Zaprezentowano m.in. statystykę przetargów na dzierżawę terenu MOP kat. I, zlokalizowanych w głównych korytarzach transportowych w kraju, pod stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Podsumowano również umowy zawarte w tym obszarze w latach 2019-2021 i przedstawiono plany uruchomienia kolejnych stacji na drogach szybkiego ruchu.

Podczas spotkania przedstawiciele GDDKiA omówili plany dalszego rozwoju infrastruktury stacji ładowania i nowe wytyczne UE. Chodzi o projekt rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego odnośnie wdrożenia infrastruktury paliw alternatywnych – AFIR.

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

W zakresie OZE GDDKiA podkreśliła konieczność współpracy w zakresie budowy farm fotowoltaicznych (PV) i innej infrastruktury OZE w celu jej wykorzystania m.in. do zasilania oświetlenia dróg. Właśnie takie, innowacyjne rozwiązania będą omawiane w ramach konsultacji rynkowych zorganizowanych dla poszerzenia autostrady A2 o dodatkowe pasy ruchu na odcinku od Warszawy do Łodzi. Omówiono również potencjalne możliwości dzierżawy terenów pod budowę infrastruktury OZE na potrzeby inne niż te związane z utrzymaniem dróg.

Wyzwania w zakresie przyłączeń do sieci elektroenergetycznej

Ostatnią część spotkania poświęcono na omówienie kwestii związanych z procesem przyłączania do sieci elektroenergetycznej inwestycji realizowanych w ramach PBID. Chodzi o rządowy Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Ze względu na mnogość (około 11 tys.) zadań z tego Programu, w dyskusji zwrócono uwagę m.in. na ewentualne możliwości organizacyjne gestorów sieci i zastępcze wykonanie przyłącza przez wykonawców zadań GDDKiA.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 03.03.2022
Aktualizacja: 03.03.2022