Wyniki Grupy Unimot za III kwartał 2021 r.

Udostępnij artykuł
Unimot, notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, opublikował wyniki za III kwartał 2021 r. W tym okresie osiągnął poziom skonsolidowanych przychodów ogółem w wysokości 2 081,2 mln zł, a EBITDA skorygowana ukształtowała się na poziomie 12,0 mln zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana za 9 miesięcy 2021 r. wyniosła 57,5 mln zł, co stanowi 76,4 proc. całorocznej prognozy finansowej.

Skonsolidowane przychody ogółem w wysokości 2 081,2 mln zł stanowią wzrost o 55,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego i uzasadnione przesunięcia) za III kwartał 2021 r. wyniosła 12,0 mln zł, co oznacza wzrost o 10,6 proc. r/r.

– Po III kwartale 2021 r. jesteśmy niezwykle dumni z biznesu LPG, który w raportowanym okresie osiągnął zdecydowanie wyższe od oczekiwań wyniki, wypracowując ponad 7 mln zł EBITDA skorygowanej – to wyraźnie najlepszy kwartał w całej historii działalności segmentu. Było to możliwe dzięki naszej sprawności i elastyczności działania, a także ze względu na dobre wyczucie rynku przez nasz zespół handlowy. Nie przeszkodziła nam w tym nawet trudna sytuacja rynkowa – w tym obowiązujące sankcje nałożone na Białoruś – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Bardzo dobry i jednocześnie dwukrotnie wyższy od założeń był także wynik segmentu stacji paliw Avia, który Grupa ostatnio bardzo intensywnie rozwija.

– Systematycznie dołączamy do sieci kolejne stacje, rośnie udział stacji własnych i jednocześnie poprawiamy efektywność na tych już istniejących. W związku z tym, w III kwartale 2021 r. w tym segmencie mieliśmy do czynienia ze wzrostem wolumenów, przychodów oraz EBITDA. Jest to jednocześnie także bardzo dobry prognostyk na przyszłość – mówi Adam Sikorski.

W III kwartale 2021 r. Grupa Unimot wciąż działała w otoczeniu dynamicznie rosnących cen rynkowych produktów. Mimo to, w segmencie paliw płynnych, gdzie wyraźnie wzrosła kapitałochłonność biznesu – Grupa odnotowała rekordową kwartalną sprzedaż, która wyniosła 407,1 tys. m sześc.

Największy negatywny wpływ wzrostu cen Grupa Unimot odnotowała w segmencie gazu ziemnego i energii elektrycznej. Coraz lepiej natomiast wygląda sytuacja w segmencie fotowoltaiki, gdzie w minionym kwartale Grupa przeprowadziła szerokie działania restrukturyzacyjne i dostosowała strukturę organizacyjną do nowej strategii rozwoju w kierunku klientów biznesowych i instalacji powyżej 50 kWp. W tym czasie nie rezygnowała z działań rozwojowych nawiązując także współpracę z dwoma amerykańskimi firmami – podpisując porozumienie o współpracy z NuScale Power dotyczące roli Unimot jako konsultanta w obszarze SMR (small modular reactor), a także zawierając umowę z First Solar na dostawy paneli fotowoltaicznych produkowanych w technologii cienkowarstwowej.

– W ostatnich miesiącach bieżącego roku mamy przed sobą wiele wyzwań, przede wszystkim związanych z dalszym wzrostem cen surowców, w tym głównie biopaliw, gazu ziemnego i energii elektrycznej. Staramy się jak najlepiej dostosowywać do zachodzących w związku z tym zmian rynkowych i wierzymy, że uda się nam efektywnie zarządzić zidentyfikowanymi ryzykami. Wciąż podtrzymujemy naszą prognozę na 2021 r. w wysokości 75,3 mln zł skorygowanej EBITDA, aczkolwiek jest to na ten moment bardzo ambitne zadanie – dodaje Adam Sikorski.

STACJE PALIW – SPRZEDAŻ DETALICZNA – RAPORT 2021
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 17.11.2021
Aktualizacja: 17.11.2021