Wyniki Orlenu w detalu nieco gorsze od oczekiwań

Udostępnij artykuł

– Głównie zaważyły niższe marże paliwowe na stacjach przy rosnącej cenie ropy i rosnących cenach hurtowych paliw – uważa analityk.

– Widać, że stacje musiały ograniczyć swoje marże detaliczne. Zazwyczaj w takim środowisku – rosnących cen hurtowych i cen ropy tempo przenoszenia tych cen na klienta końcowego jest wolniejsze, efektem czego było zawężenie marż paliwowych – wyjaśnia Kamil Kliszcz.

– Bardzo dobre jednak były wolumeny sprzedaży – zauważa.

– Na poziomie operacyjnym nie było większych odchyleń od wcześniejszych zapowiedzi koncernu – mówi ekspert. – Spółka natomiast na poziomie kosztów finansowych zaksięgowała większe różnice kursowe niż zakładaliśmy i to było odpowiedzialna za duże odchylenie zysku netto – wyjaśnia Kamil Kliszcz.

W II kwartale 2010 r. PKN Orlen odnotował 43 mln złotych zysku netto. To znacznie mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (1 mld 169 mln złotych). Jednocześnie koncern poprawił wskaźniki produkcyjne.

Drugi kwartał 2010 roku przyniósł poprawę warunków makroekonomicznych w branży paliwowej. Odnotowano łączny wzrost marży rafineryjnej oraz dyferencjału Ural/Brent o 1,0 USD/bbl w stosunku do II kwartału 2009. Do 721 EUR/bbl wzrosła modelowa marża petrochemiczna. W tym samym czasie odnotowano wzrost cen ropy o 2 USD/bbl do 78 USD/bbl. Na głównych rynkach na których funkcjonuje PKN Orlen odnotowano wzrost PKB, co przełożyło się na większe zużycie oleju napędowego, jednak przy znaczącym zmniejszeniu zużycia benzyny.

W powyższych warunkach makroekonomicznych PKN ORLEN osiągnął w II kwartale zysk operacyjny wg LIFO, czyli z pominięciem efektu przeszacowania zapasów, w wysokości 0,7 mld PLN, co jest najlepszym wynikiem od początku 2009 r.

Zysk operacyjny wzrósł do 1,1 mld PLN czyli o 0,5 mld PLN więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zadłużenie PKN Orlen , w stosunku do II kwartału 2009 r. zmniejszyło się o 3,5 mld zł i osiągnęło poziom 9,8 mld PLN.
 

Opublikowano: 07.09.2010
Aktualizacja: 07.09.2010