Wysokie kary za brak realizacji NCW

Udostępnij artykuł

Jak wynika z analizy Grupy Lotos inne kraje nie nakładają żadnych restrykcji za brak realizacji NCW, bądź co najwyżej są to kary sięgające poziomu wartości rynkowej biokomponentu.

Wynikiem takiego zapisu jest to, iż rafinerie nie chcą płacić kar i sprzedają np. B100 poniżej cen wynikających z kalkulacji, ponieważ nie jest to paliwo akcepotwane przez klientów.

Grupa Lotos uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących przepisów nowej ustawy razem z innymi podmiotami zainteresowanymi przepisami nowej ustawy.

Przygotowana ustawa ma na celu ułatwienie realizacji przez przedsiębiorców NCW. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.
Narodowy Cel Wskaźnikowy określa minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według wartości opałowej.

W nowych przepisach zapowiadane są właśnie rozwiązania, które ułatwią wywiązywanie się przez przedsiębiorców z obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) – minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie.
 

 

Opublikowano: 02.08.2010
Aktualizacja: 02.08.2010