Z oceną strategii Lotosu trzeba jeszcze poczekać

Udostępnij artykuł

– Z oceną strategii Lotosu należy poczekać do jej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą i publikacji, aczkolwiek naszym zdaniem nie powinna się ona opierać na założeniu pozytywnego rozstrzygnięcia prywatyzacji, a pomysł dezinwestycji jest jednym z alternatywnych wariantów pozyskania środków na rozwój segmentu wydobywczego – ocenia Kamil Kliszcz, analityk domu inwestycyjnego BRE Banku,

Wczorajsza prasa poinformowała, że Lotos nie zamierza sprzedać swoich spółek zależnych. Wcześniej jednak pojawiały się w mediach informacje, że resort skarbu proponuje Zarządowi Lotosu, aby w ramach przygotowywanej właśnie strategii rozwoju koncernu rozważył sprzedaż części majątku spoza głównego obszaru działalności, a środki z dezinwestycji przeznaczył na segment wydobywczy.

– Do sprzedaży miałyby być przeznaczone m.in. spółki produkujące parafiny, asfalty oraz Lotos Kolej. Wycena tych dezinwestycji jest na obecnym etapie dość utrudniona, gdyż nie znamy wyników finansowych tych spółek, a ich rentowność w dużej mierze zależy od alokowania marży w ramach rafinerii – uważa Kamil Kliszcz.

Jak informowaliśmy wcześniej resort Skarbu Państwa, który jest właścicielem Lotos Kolej jest za tym, aby Grupa Lotos pozbyła się spółki zależnej. Jednak zarząd spółki jest temu przeciwny. Argumentem, który przemawia za tym, żeby Lotosu Kolej nie sprzedawać jest zajmowana przez niego wysoka, trzecia pozycja na rynku przewozów cargo. Niezależni eksperci uważają, że decyzja resortu jest co najmniej zaskakująca, gdyż we wrześniu ma rozpocząć się kolejny etap prywatyzacji Lotosu i przetargi dotyczące spółek zależnych można przeprowadzić w tym właśnie okresie.

W skład Grupy Kapitałowej Lotos (na dzień 30 grudnia 2008 r.) oprócz Grupy Lotos (podmiot dominujący, zarządzający rafinerią w Gdańsku) wchodzi 17 spółek bezpośrednio zależnych oraz spółki pośrednio zależne, w tym grup kapitałowych spółek Lotos Czechowice, Lotos Jasło oraz firmy wydobywczej Lotos Petrobaltic. Na koniec września 2008 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Lotos wynosiło 4 864 pracowników.
 

Opublikowano: 12.08.2010
Aktualizacja: 12.08.2010