ZA Kędzierzyn otrzymały certyfikat AdBlue

Udostępnij artykuł

– W celu otrzymania licencji, musieliśmy przeprowadzić audit certyfikujący przeprowadzony przez auditorów firmy VDA na naszej instalacji – mówi Alicja Stronciwilk, kierownik Biura PR
i Komunikacji Wewnętrznej. – W trakcie kilkudniowego auditu, skontrolowane zostały wszystkie nasze procedury, jakość aparatów i urządzeń kontrolno pomiarowych wykorzystywanych przy produkcji roztworów mocznika do redukcji NOx. Najwyższej jakości urządzenia i aparatura kontrolno pomiarowa, system kontroli wykorzystywanych surowców jak i monitoring jakości wytwarzanego produktu w toku produkcji jak oraz badania gotowego produktu, gwarantują przekazanie odbiorcą produktu o najwyższej jakości posiadającego wszystkie parametry wymagane przez VDA. Końcowym etapem kontroli jakości wytwarzanego produktu, było wykonanie prób krzyżowych na badanych próbkach produktu. W wyniku pozytywnego przebiegu auditu, oraz pozytywnych wyników analiz krzyżowych produktu w akredytowanych laboratoriach 22 lipca otrzymaliśmy od VDA QMC Certyfikat nr 0001480 ważny do 21-07-2013r dla procesu produkcji i dystrybucji AdBlue®.

Zakłady Azotowe Kędzierzyn dysponują instalacją o zdolności produkcyjnej 50 tysięcy ton preparatu rocznie.
– Obecnie oczekujemy na umowę licencyjną od firmy VDA, która ma być przesłana w najbliższym terminie – mówi Alicja Stonciwilk z ZA Kędzierzyn.

 

Opublikowano: 03.09.2010
Aktualizacja: 03.09.2010