ZAK planują produkcję 50 tys. ton AdBlue rocznie

Udostępnij artykuł

– W celu otrzymania licencji, musieliśmy przeprowadzić audyt certyfikujący przeprowadzony przez audytorów firmy VDA na naszej instalacji – mówi Alicja Stronciwilk, kierownik Biura PR i Komunikacji Wewnętrznej. – W trakcie kilkudniowego audytu, skontrolowane zostały wszystkie nasze procedury, jakość aparatów i urządzeń kontrolno pomiarowych wykorzystywanych przy produkcji roztworów mocznika do redukcji NOx – dodaje.

– Najwyższej jakości urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa, system kontroli wykorzystywanych surowców jak i monitoring jakości wytwarzanego produktu w toku produkcji jak oraz badania gotowego produktu, gwarantują przekazanie odbiorcą produktu o najwyższej jakości posiadającego wszystkie parametry wymagane przez VDA – mówi przedstawicielka firmy.

– Końcowym etapem kontroli jakości wytwarzanego produktu, było wykonanie prób krzyżowych na badanych próbkach produktu. W wyniku pozytywnego przebiegu auditu, oraz pozytywnych wyników analiz krzyżowych produktu w akredytowanych laboratoriach 22 lipca otrzymaliśmy od VDA QMC Certyfikat nr 0001480 ważny do 21 lipca 2013 r. dla procesu produkcji i dystrybucji AdBlue – podsumowuje Alicja Stronciwilk.

Zakłady Azotowe Kędzierzyn otrzymały to trzeci zakład, po ZA Puławy i ZA Police, który produkuje 32,5 proc. roztwór mocznika wykorzystywany do instalacji SCR w samochodach ciężarowych.

Opublikowano: 23.09.2010
Aktualizacja: 23.09.2010