Zbliża się ważne wydarzenie na rynku olejów

Udostępnij artykuł

Forum organizowane jest pod Honorowym Patronatem i przy współpracy merytorycznej Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej, Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacji Odzysku, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG oraz Izby Gospodarczej Komponentów i Technologii.

Misją i celem Forum jest opis, analiza i podsumowanie tego co działo się na polskim i zagranicznych rynkach olejów i smarów dla przemysłu, scharakteryzowanie tendencji i kierunków zmian rynkowych, zapoznanie z nowościami, nowymi technologiami i trendami rynkowymi, a także wymiana doświadczeń oraz integracja branży.

Forum Oleje i Smary Dla Przemysłu gromadząc decydentów, fachowców i specjalistów ze środowisk zainteresowanych rozwojem rynku stanowi doskonałą platformę dla wymiany najnowszych informacji i osiągnięć gospodarczych oraz technologicznych branży. Pozwala także ocenić kondycję i znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarczego Polski i regionu. Prelekcje i warsztaty dyskusyjne Forum służą także tworzeniu pozytywnego oddziaływania wokół rozwiązań dla sektora olejów i smarów dla przemysłu. Wydarzenie będzie miejscem spotkań kluczowych osób zarówno z rządu i instytucji branżowych, ze strony producentów i dystrybutorów polskich i zagranicznych środków i technologii smarnych jak i świata nauki i mediów ale przede wszystkim przedstawicieli odbiorców i użytkowników tych produktów i usług.

Więcej informacji: www.media2.com.pl/forum
 

Opublikowano: 13.08.2010
Aktualizacja: 13.08.2010