Zmiana struktury własnościowej PKN Orlen

Udostępnij artykuł

W poniedziałek 7 listopada br. PKN Orlen poinformował o zmianie struktury własnościowej spółki. Dwóch akcjonariuszy zmieniło liczbę udziałów. Pierwszym z nich jest Skarb Państwa, drugim zaś Aviva OFE.

PKN Orlen

Skarb Państwa z większymi udziałami w PKN Orlen

„(…)do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PKN Orlen, z 31,14 proc. do 49,90 proc.” – czytamy w poniedziałkowym komunikacie PKN Orlen.

Z informacji opublikowanej przez spółkę wynika, że przed zmianą Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiadał 195 092 264 akcje PKN Orlen. Stanowiło to 31,14 proc. kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 195 092 264 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co z kolei stanowiło 31,14 proc. ogólnej liczby głosów.

„Aktualnie Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiada 579 310 083 akcje PKN Orlen, co stanowi 49,90 proc. kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 579 310 083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 49,90 proc. ogólnej liczby głosów.” – czytamy w dalszej części komunikatu.

Zmiana udziału nastąpiła 2 listopada 2022 r. w efekcie podwyższenia kapitału zakładowego, które było skutkiem połączenia z PGNiG. W zawiadomieniu przesłanym PKN Orlen przez Skarb Państwa możemy przeczytać:

„W związku z Połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen został podwyższony z kwoty 783.059.906,25 zł (…) do kwoty 1.451.177.561,25 (…). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba akcji wszystkich emisji wynosi 1.160.942.049 (…) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (…) każda akcja.”

Udział Skarbu Państwa w PGNiG przed fuzją

Przypomnijmy, że według raportu rocznego PGNiG na dzień 31 grudnia 2021 r. Skarb Państwa posiadał 4.153.706.157 akcji spółki, co przekładało się na udział w kapitale zakładowym na poziomie 71,88 proc. Pozostali akcjonariusze posiadali 1.624.608.700 akcji, a to przekładało się na udział w PGNiG na poziomie 28,12 proc. W poprzednich latach (między 2020 a 2016 r.) struktura akcjonariatu nie ulegała zmianie. Co ciekawe w latach 2008-2005 udział SP w PGNiG wynosił 84,75 proc. – z taką strukturą spółka zadebiutowała na giełdzie 23 września 2005 roku.

Aviva OFE zmniejsza udziały PKN Orlen

Równocześnie w poniedziałek 7 listopada 2022 r. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander poinformowała o zmniejszeniu liczby akcji PKN Orlen. Według przekazanej informacji udział w spółki Aviva OFE w ogólnej liczbie głosów w PKN Orlen pomniejszył się z 5,43 proc. do 3,99 proc.

„Przed zmianą Aviva OFE posiadał 34 023 504 akcje PKN Orlen, co stanowiło 5,43 proc. kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 34 023 504  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,43 proc. ogólnej liczby głosów. Aktualnie Aviva OFE posiadać będzie 46 274 140 akcji PKN Orlen, co stanowić będzie 3,99 proc. kapitału zakładowego Spółki i uprawniać będzie do wykonywania 46 274 140 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowić będzie 3,99 proc. ogólnej liczby głosów.” – czytamy w komunikacje płockiego koncernu.

Źródło: PKN Orlen / Petrolnet

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2022 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Stacja Benzynowa Bogdan Kucharski wrzesien pazdziernik

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 08.11.2022
Aktualizacja: 08.11.2022