Zmiany w programie promocji biopaliw w III kw.

Udostępnij artykuł

Rada Ministrów w dniu 26 stycznia przyjęła Kompleksową informację na temat realizacji Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 – 2014. Sprawozdanie zawiera ocenę programu uwzględnia jego wpływ na realizację zakładanych oraz pożądanych celów gospodarczych i społecznych, w tym tworzenie nowych miejsc pracy i zagospodarowywanie dostępnych surowców rolnych.

– Zgodnie z zapisami przedmiotowej informacji Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło prace nad analizą obowiązujących mechanizmów wsparcia dla rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz rozważane jest wprowadzone ewentualnych zmian do Wieloletniego programu i obowiązujących przepisów prawnych, których celem będzie poprawa warunków funkcjonowania rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych. Zgodnie z zapisami Informacji propozycje w tym zakresie będą przedstawione do końca trzeciego kwartału br. – zapowiedziało Ministerstwo Gospodarki.

Celem przygotowanego w Ministerstwie Gospodarki i przyjętego w dniu 24 lipca 2007 r. przez Radę Ministrów dokumentu pt. "Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014" było wypracowanie rozwiązań, które poprawią opłacalność ekonomiczną pozyskiwania surowców rolniczych, wytwarzania biokomponentów, produkcji biopaliw ciekłych i paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentów, użycia tych paliw oraz zagwarantują stabilność warunków funkcjonowania dla wszystkich podmiotów związanych z rynkiem biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Opublikowano: 05.08.2010
Aktualizacja: 05.08.2010