Zmiany w zarządzie Petrolinvestu

Udostępnij artykuł

Prokom Investments S.A. , wykonując swoje uprawnienia osobiste, ustalił ilość członków zarządu na dwie osoby oraz powierzył – po uzyskaniu pozytywnej opinii rady nadzorczej Petrolinvestu – pełnienie obowiązków prezesa spółki bieżącej kadencji Panu Romanowi Niewiadomskiemu. Statut spółki nakłada obowiązek uzupełnienia składu zarządu o prezesa zarządu. Pan Roman Niewiadomski będzie pełnił tę funkcję do czasu zakończenia procesu rozmów z kandydatami na stanowisko prezesa zarządu spółki. Pan Roman Niewiadomski jest związany z Grupą Petrolinvest od listopada 2009 roku, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Petrolinvest Gaz S.A. – poinformowała spółka w komunikacie.

Petrolinvest miał 57,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2010 roku wobec 104,52 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 25,48 mln zł wobec 18,68 mln zł rok wcześniej.

Petrolinvest powstał w kwietniu 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm importujących paliwa na rynek krajowy. Początkowo działalność koncentrowała się na hurtowym handlu sprowadzanymi paliwami – benzynami i olejem napędowym. Wraz z upływem lat spółka skierowała się bardziej w stronę poszukiwania i wydobycia ropy naftowej.

Opublikowano: 12.07.2010
Aktualizacja: 12.07.2010