Zużycie biopaliw we flotach spada

Udostępnij artykuł

Wynik odnotowany w I kwartale 2010 roku nie jest zbytnio zadowalający. Biorąc pod uwagę miniony rok, ilość biopaliw ciekłych przeznaczonych do zastosowania w wybranych flotach oraz zużytych przez producentów na potrzeby własne znacznie spadła. Przykładowo w zestawieniu za II kwartał 2009 roku ilość biopaliw we flotach i zużyta przez producentów na potrzeby własne wyniosła aż 1661 ton, w II kwartale zaś 1115 ton, a w I kwartale 2009 376 ton. Wynik ten nie jest zadowalający dla producentów biopaliw. Dane urzędu wskazują również na to, iż floty oraz producenci niechętnie korzystają z takiego rodzaju paliw ciekłych. Nadal najbardziej popularne są: benzyna oraz olej napędowy.

Jeżeli wziąć natomiast pod uwagę całą produkcję biopaliw w I kwartale 2010 roku to wynik jest jednak dobrze rokujący dla producentów biopaliw ciekłych. Zbliżony jest on niemal do całkowitego wytworzenia biopaliw ciekłych w całym 2009 roku. Przyczyną takiego wzrostu produkcji biopaliw jest wymóg realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, który z roku na rok ma się powiększać. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąc – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.
 

Opublikowano: 10.09.2010
Aktualizacja: 10.09.2010