Zużycie ON w Polsce spadło o 1 proc.

Udostępnij artykuł

Nieco gorszy wynik w porównaniu do pierwszego półrocza 2009 jest, zdaniem ekspertów, wynikiem bardzo trudnego w tym roku okresu zimowego.

Specjaliści prognozują, że całkowita konsumpcja diesla w 2010 roku utrzyma się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego lub wzrośnie o kilka procent. Według ekspertów, możliwy jest natomiast spadek zużycia benzyn silnikowych – byłoby to utrzymanie trendu obserwowanego na polskim rynku paliw w 2009 roku.
W ciągu całego 2009 roku krajowe zużycie oleju napędowego, według Agencji Rynku Energii, wyniosło 10957,2 tys. ton i nastąpił wzrost konsumpcji tego paliwa 4,6 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.
Rekordowym miesiącem pod względem zużycia krajowego oleju napędowego był październik roku ubiegłego. W tym czasie, według ARE, zużyto 1020 tys. ton diesla w ciągu 31 dni. Zdaniem specjalistów tak wielka, rekordowa konsumpcja tego paliwa spowodowana była brakiem dni świątecznych w tym miesiącu oraz zbliżającym się okresem świątecznym.

Agencja Rynku Energii S.A. dostarcza agendom rządowym i przedsiębiorstwom energetycznym dane na temat funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego, jego poszczególnych podsektorów oraz przedsiębiorstw energetycznych działających w warunkach gospodarki rynkowej, a także informacje o oddziaływaniu energetyki na środowisko. Agencja współpracujemy m.in. z Ministerstwem Gospodarki, Urzędem Regulacji Energetyki oraz Głównym Urzędem Statystycznym.

Opublikowano: 07.09.2010
Aktualizacja: 07.09.2010