1 mln 854 tys. pojemności magazynowych OLPP

Udostępnij artykuł

Zgodnie z danymi zebranymi przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego łączne naziemne pojemności magazynowe  w kraju wyniosły na koniec 2009 roku 3 mln 720 tys. m sześc. Pod względem wielkości infrastruktury magazynowania paliw niekwestionowanym liderem jest Operator Logistyczny Paliw Płynnych, do którego należy 50 proc. naziemnych pojemności dla paliw i komponentów. Zarówno PKN Orlen jaki Grupa Lotos posiadają po 20 proc. udziału w całości pojemności naziemnych zbiorników dla paliw i komponentów. 3 proc. pojemności należy do firmy Tanquid, pozostałe 6 proc. do innych podmiotów działających na rynku.  
Najszybciej następuje rozbudowa zbiorników przeznaczonych do magazynowania benzyn. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania rynku. Często bowiem magazynowanie gazu LPG realizowane jest właśnie w postaci zamiennika jakim jest benzyna. Przedsiębiorcy, na których ciąży obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych często decydują się na korzystanie z usług biletowych świadczonych między innymi przez Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. Suma zapasów biletowych w paliwach na koniec 2009 roku przekroczyła w OLPP 130 tys. m sześc.
Zarówno w przypadku utrzymywania fizycznych zapasów przez przedsiębiorców jak i zlecenia realizacji tego obowiązku podmiotowi wyspecjalizowanemu (usługa biletowa) konieczne są pojemności magazynowe adekwatne do rynku strukturze produktowej. W roku 2009 nie odnotowano braków wolnych pojemności magazynowych.
 Wynika to zarówno z osłabienia dynamiki wzrostu konsumpcji paliw, zmiany struktury importu, jak również z procesów inwestycyjnych związanych z budową nowych zbiorników realizowanych w ostatnich latach przez krajowe przedsiębiorstwa.
Opublikowano: 06.04.2010
Aktualizacja: 06.04.2010