11 chętnych do budowy MOP-ów na Autostradowej Obwodnicy Częstochowy

Udostępnij artykuł
W dniu 4 sierpnia br. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otworzono oferty w przetargu na budowę MOP-ów i Obwodu Utrzymania Autostrady w ramach realizacji autostrady A1 na odcinku węzeł Częstochowa Północ – węzeł Częstochowa Blachownia. W dniu 29 maja br. ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na platformie zakupowej GDDKiA. Kosztorys GDDKiA wynosi 102 848 108,28 zł.
Kryteria oceny

Oprócz ceny GDDKiA przyjęłą dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci przedłużenie okresu gwarancji jakości. W postępowaniu złożono 11 ofert. Najniższą cenę, 71 171 040,78 zł, zaproponowało konsorcjum firm: Bitum z siedzibą w Lipiach Śląskich oraz Drog-Bud z Lubojenki. Jednocześnie zaoferowało przedłużenie okresu gwarancji jakości o 5 lat. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Ile czasu na realizację?

Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy.

Zamówienie będzie polegało na wybudowaniu:

– czterech Miejsc Obsługi Podróżnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym stanowisk do kontroli nacisków osi i mas całkowitych pojazdów;
– Obwodu Utrzymania Autostrady Lgota wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
– dróg dojazdowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
– oraz uzyskaniu decyzji zezwalających na użytkowanie.​

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– CZERWIEC 2020 
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

W tym etapie wszystkie Miejsca Obsługi Podróżnych zostaną wybudowane w pierwszej klasie. Po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów na ich dzierżawę, dwa MOP-y zostaną podniesione do wyższych klas.

Miejsce Obsługi Podróżnych Wierzchowisko Zachód docelowo powstanie w najwyższej – III klasie, co oznacza, że będzie posiadało funkcje wypoczynkowe i usługowe wraz z zapleczem noclegowym. Znajdą się na nim: jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe i obiekty noclegowe.

Miejsce Obsługi Podróżnych Wierzchowisko Wschód docelowo powstanie w II klasie i będzie oferowało funkcje wypoczynkowo-usługowej. Zostanie wyposażone w jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie, stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno-handlowe.

Pozostałe dwa Miejsca Obsługi Podróżnych Gorzelanka Wschód i  Gorzelanka Zachód powstaną w I klasie, zapewniając funkcje wypoczynkowe. Znajdą się na nich: jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie. Na MOP-ach klasy I dopuszcza się wyposażenie ich w obiekty małej gastronomii.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 05.08.2020
Aktualizacja: 05.08.2020