Dynamiczny rozwój sieci Huzar

Udostępnij artykuł

Na pierwszym miejscu wśród sieci niezależnych uplasowała się sieć Delfin z ilością 104 stacji , na miejscu drugim widoczny jest wspomniany Huzar (74 stacje), na miejscu trzecim widzimy sieć WW Energy (46 stacji), na czwartym uplasowała się Moja Stacja z 40 stacjami i kolejno Poczta Polska z 37 stacjami, Grosar, Witospol oraz Bis- Bel z ilością 18 stacji, Pronar z 17 stacjami oraz Konpal z ilością 16 stacji paliw. Ogółem, liczba stacji niezależnych w Polsce wyniosła w tym roku 3240, w tym liczba stacji paliw w sieciach operatorów niezależnych – 524.

Sieć stacji Huzar rozwija się intensywnie i w dalszym ciągu zapowiada nowe otwarcia stacji paliw w całej Polsce.

Spółka POLpetro S.A., która jest właścicielem sieci stacji Huzar została założona w grudniu 2000 r. w Płocku przez grupę 22 indywidualnych właścicieli patronackich stacji paliw w sieci Petrochemii Płock S.A. Cechą charakterystyczną spółki jest równomierne rozłożenie kapitału akcyjnego pomiędzy akcjonariuszami oraz brak powiązań z jakąkolwiek dużą grupą kapitałową. Spółka zajmuje się przede wszystkim: sprzedażą paliw, sprzedażą winiet, systemem dystrybucji – zaopatrzenie stacji paliw w produkty pozapaliwowe, sprzedażą terminali i kart telefonicznych, opracowywaniem i produkowaniem Kart Stałego Klienta.

 

Opublikowano: 11.08.2010
Aktualizacja: 11.08.2010