Dystrybutory High Speed – Tankowanie na czas

Udostępnij artykuł

Dystrybutory HSD (High Speed Distribution) nie są standardowym wyposażeniem każdej stacji. – Bardzo trudno oszacować ile stacji nie ma swoim wyposażeniu dystrybutora HS ale prawdopodobnie około 50 procent wszystkich stacji – mówi Michał Władyszewski, Dyrektor Generalny, Pol-Germann Tokheim – Dotyczy to szczególnie mniejszych stacji miejskich, którym wystarczy standardowa wydajność , obiektów, na których ciężarówki stanowią bardzo mały odsetek potencjalnych klientów. Zdaniem firmy MM Petro ok. 30 procent stacji paliw nie posiada dystrybutora HS. To informacje, które firma gromadzi w wyniku rozmów z klientami.

Samochód osobowy ma zwykle zbiornik o pojemności 60 litrów. Standardowa prędkość tankowania to 40 litrów na minutę. Zatankowanie pojazdu "do pełna" nie trwa dłużej niż półtorej minuty. Klienci stacji nie mają poczucia traconego czasu, nie blokują też urządzenia, co uniemożliwia uzupełnienie paliwa przez innych kierowców.

Inaczej jest, gdy klientem jest kierowca auta ciężarowego lub chociażby dostawczego. W przypadku tych pojazdów standardowe zbiorniki są zwykle ponad 100 litrowe. Minuty spędzone z "pistoletem" w ręku, dłużą się. Tankowanie staje się uciążliwe.
Producenci dystrybutorów oferują zestawy pozwalające właścicielowi stacji wybrać wydajność pompy.

Dystrybutory Tokheim oferowane są w trzech wydajnościach: podstawowa 40 l/min, podwyższona 80 l/min oraz szybka 130 l/min. – Wydajność podstawowa i podwyższona realizowana jest na jednym pistolecie wydawczym zaś wydajność szybka realizowana jest na specjalnym pistolecie wydawczym dla TIR. Taki pistole posiada szerszą od standardowej wylewkę – mówi Paweł Gross, product manager z firmy Corrimex, przedstawiciela m.in. marki Tokheim. – Dystrybutory Tokheim umożliwiają zastosowanie przycisku w celu wyboru wydajności między 40 l/min a 80 l/min.

Drugie rozwiązanie, jakie stosuje Tokheim to VHS (Very High Speed) – mówi Michał Władyszewski
Dyrektor Generalny, Pol-Germann Tokheim. Dystrybutor VHS charakteryzują się wydajnością 130 l/min. Stosowana jest tu specjalna, wysokowydajna pompa. Warto pamiętać, że przy wydajności VHS stosowane muszą być także specjalne węże i pistolety, przeznaczone wyłącznie do tankowania dużych aut ciężarowych. Tokheim oferuje dystrybutory HS i VHS zarówno jako odrębne urządzenia do obsługi ciężarówek, jak i jako dystrybutory wieloproduktowe MPD, których wybrane węże mają wydajność zwiększoną do 80 lub 130 l/min.

Przełączenie trybu pracy z wydajności standardowej na HS jest w pewnych przypadkach możliwe, ale musi być wykonane przez serwis i może wymagać wymiany pewnych elementów (silnik elektryczny, koła pasowe, itp.) – mówi Michał Władyszewski. – Wydajność VHS jest dostępna wyłącznie jako opcja fabryczna, a wszelkie modyfikacje są teoretycznie możliwe, ale skomplikowane. Należy też pamiętać, że wydajność poszczególnych węży jest zwykle określona w fabrycznej deklaracji zgodności MID i Urząd Miar może zakwestionować legalność takich modyfikacji, jeśli nie są wykonane przez producenta w fabryce.

Obecnie w naszej ofecie znajdują się dystrybutory, które umożliwiają tankowanie pojazdów z dwiema wydajnościami (40 oraz 80 l/min) – mówi Łukasz Biegański, Doradca Klienta z firmy MM Petro. – Umożliwia to przełącznik wydajności umiejscowiony na klawiaturze preselekcji. Klient sam decyduje, z jaką wydajnością tankuje. Dystrybutor z przełącznikiem jest wygodnym rozwiązaniem, gdyż pozwala na tankowanie zarówno samochodów dostawczych, jak i osobowych.

Oddzielne stanowisko

Czy rzeczywiście oddzielne stanowisko to tankowania TIR zwiększa atrakcyjność stacji?
– Co do zasady należy starać się rozdzielić ruch TIR od ruchu innych pojazdów, szczególnie osobowych – uważa Michał Władyszewski z Pol German Tokheim. – Obecność dużych ciężarówek pod główną wiatą stacji może skutecznie zniechęcić kierowców pojazdów osobowych od tankowania w tym miejscu. Nie zawsze jest to możliwe, ale nawet pod tą samą wiatą stanowiska TIR należy starać się lokalizować z dala od budynku, najlepiej na zewnętrznym pasie ruchu.

– Patrząc tylko pod kątem stanowiska to wydzielone miejsce do tankowania samochodów ciężarowych wydaje się podnosić atrakcyjność stacji – twierdzi przedstawiciel MM Petro. Kierowca mając do wyboru pomiędzy stacją z wydzielonym stanowiskiem a dystrybutorem z placem do manewrowania z własnej wygody wybierze pierwsze rozwiązanie.

Temat miejsca do obsługi TIR jest bardzo szeroki – mówi Paweł Gross z firmy Corrimex. – Wydaje się, że jeśli przewiduje się dużą ilość pojazdów TIR warto zproponować takim klientom wydzielone miejsce do tankowania takich pojazdów oraz zapewnienie odpowiednich urządzeń wydawczych (wraz z satelitą). Jeśli nie jest planowany duży ruch TIR można zastosować dystrybutor o wydajności podwyższonej 80 l/min z przełącznikiem.

Właściciel stacji paliw, który decyduje się na montaż dystrybutora szybkotankującego powinien zwrócić uwagę nie tylko na prędkość tankowania, ale też na inne elementy.

– Poza rzeczywistą wydajnością 130 l/min dla takiego dystrybutora musi być on niezawodny oraz powinien mieć możliwość podłączenia dystrybutora satelitarnego umożliwiającego tankowanie jednego samochodu TIR z dwóch stron (takie pojazdy z reguły posiadają zbiorniki z dwóch stron pojazdu). Przy zastosowaniu takiego rozwiązania kierowca ma możliwość tankowania pojazdu jedną transakcją, sumowaną z dwóch dystrybutorów (dystrybutora TIR oraz satelitarnego) – mówi Paweł Gross z firmy Corrimex.

Należy pamiętać, że dla wydajności VHS 130 l/min. stosowane muszą być specjalne węże i pistolety. Także dla wydajności HS 80 l/min., jeśli dystrybutor przeznaczony jest wyłącznie do tankowania ciężarówek, warto rozważyć dedykowaną armaturę nalewową. Dość często celowym jest zastosowanie dodatkowego, satelitarnego dystrybutora, zasilanego z dystrybutora głównego. Znacznie ułatwia to tankowanie zbiorników z obu stron pojazdu i przyspiesza obsługę – uważa Michał Władyszewski z Pol-Germann Tokheim.

Należy pamiętać też o przystosowaniu instalacji paliwowej do odpowiednich wydatków dystrybutora. Przy dłuższych odległościach pomiędzy zbiornikiem a dystrybutorem należy zastosować instalację paliwową o średnicy 2".

Łukasz Biegański, Doradca Klienta z MM Petro zwraca uwagę na oznaczenie stanowiska do szybkiego tankowania. – Sam dystrybutor powinien być również odpowiednio oznaczony (np. naklejki na dystrybutorze, oznaczenia słupa wiaty) aby kierowcy aut dostawczych nie mieli kłopotów z jego odnalezieniem na stacji. Wskazane jest również umieszczenie dystrybutora HS na oddzielnej wysepce, aby samochody ciężarowe nie blokowały stanowisk przeznaczonych do tankowania aut osobowych.

Dystrybutor o podwyższonej wydajności kosztuje niewiele więcej od standardowego. – Pompa dystrybutora o wydajnościach 80 lub 130 l/min są nieznacznie droższe. Wynika to z rodzaju zastosowanej pompy w dystrybutorze oraz innego, mocniejszego silnika dla dystrybutora o wydajnościach ponad standardowych – wyjaśnia Paweł Gross.

Cena urządzeń HS marki Tokheim praktycznie nie odbiega od cen zwykłych dystrybutorów. Wersje VHS droższe są o około 30 procent ze względu na stosowanie specjalnych pomp, podwójnych przepływomierzy i specjalnej armatury nalewczej – dodaje Michał Władyszewski.

Konkretna cena

– Określenie ceny takiego dystrybutora jest bardzo trudne ze względu na mnogość opcji i konfiguracji – wyjaśnia Paweł Gross. – Możemy powiedzieć, że najtańszy dystrybutor oferowany przez naszą firmę o wydajności 130 l/min, 1 wąż jest dostępny w cenie ok. 16 tysięcy netto. Cena zawiera gwarancję podstawową 12 miesięcy oraz dostawę na stację paliw wraz z deklaracją MID. Montaż zależny jest od indywidualnych uwarunkowań.

Cena urządzeń HS nie przekracza 3000 euro, a VHS 4000 euro.- dodaje Michał Władyszewski. – Koszty montażu kalkulowane są indywidualnie, zależnie od lokalizacji stacji, ilości montowanych dystrybutorów, itp. Gwarancja obejmuje typowo 12-24 miesiące, ale możliwe jest też jej przedłużenie, na przykład na zasadach długoterminowej umowy serwisowej.

Katalogowe ceny jednowężowych dystrybutorów HS w MM Petro Sp. z o.o wynoszą odpowiednio:
80 l/min – 13 850,00 zł netto oraz 120 l/min – 17 970,00 zł netto. Ceny obejmują: 24 miesiące gwarancji, transport na stację, montaż i uruchomienie. W związku z tym, że MM Petro jest jedynym polskim producentem dystrybutorów ceny podawane są w złotówkach i są "odporne" na wahania kursowe.
Z oferty firmy Tokheim najczęściej wybierane są dystrybutory z serii Quantium 100T, 300T., 500 oraz Quantium 200. Model Qauntinum 500 dla stanowiska TIR wraz z satelitą został niedawno zainstalowany na stacji paliw we Włocławku.

W przypadku urządzeń MM Petro, dystrybutory wysokiej wydajności (80 l/min) typu Petro MULTI zostały zainstalowane na nowej stacji paliw firmy STW z Bolesławca – mówi Konrad Gajny, Doradca Klienta. – Dystrybutor typu Petro SOLO (80 l/min) pracuje od niedawna na stacji paliw Mierzwińscy w miejscowości Wysokie Mazowieckie.

Zaintersowanie dystrybutorami szybkotankującymi jest wciąż wysokie, na niezmiennym poziomie od kilku lat.

– W ostatnim okresie zauważamy jednak znaczny wzrost zainteresowania dystrybutorami z przełącznikiem wydajności- mówi Łukasz Biegański z MM Petro. W pewnym stopniu odbija się to w jakimś stopniu na "popularności" typów wysokowydajnych dystrybutorów.
 

Opublikowano: 16.09.2010
Aktualizacja: 16.09.2010