Elstar Oils: Wypłata dywidendy wbrew zapowiedziom

Udostępnij artykuł

Wyniki za I kwartał raczej nie zaskoczą rynku, ponieważ wiadomo, że na sprzedaż biodiesla mają wpływ czynniki takie jak pogoda. – dodaje.
O możliwości wypłaty dywidendy z zysku wcześniej niż 2012 roku powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Aleksander Rysiewicz, dyrektor Estar Oils.
Elstar Oils S.A., który jest producentem olejów rafinowanych i tłuszczów roślinnych rozwija nowy obszar biznesowy na tworzącym się w Polsce rynku biopaliw, poprzez produkcję estrów metylowych.
W tym celu spółka wybudowała zakład produkcyjny w Malborku o zdolności produkcyjnej 100 tys. ton estrów metylowych rocznie. Rozwinęła również moce produkcyjne oleju rzepakowego, aby zapewnić surowiec zgodny z wymogami przepisów.
Cały proces produkcji estrów metylowych w firmie Elstar Oils spełnia wszystkie wymogi ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.
Nowoczesną fabryką zarządza spółka Biopaliwa, podmiot zależny w 100 proc. od Elstar Oils, powołany specjalnie w celu produkcji estrów metylowych i gliceryny.
Wieloletnie doświadczenie w produkcji olejów i tłuszczów roślinnych pozwoliło na osiągnięcie najwyższego standardu procesów technologicznych. Spółka wdrożyła system jakości zapewniający jej stałą i najwyższą jakość wytwarzanych produktów i uzyskała świadectwo jakości wydane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.
Spółka posiada również koncesję na wytwarzanie paliw płynnych, wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, pozwalającą na sprzedaż estrów metylowych jako samoistnego paliwa (tzw. Biodiesel B 100).

Opublikowano: 07.04.2010
Aktualizacja: 07.04.2010