Fuzje z PKN Orlen wzmocnią spółki: Energa i Lotos oraz Pomorze

Udostępnij artykuł
PKN Orlen kontynuuje działania zmierzające do budowy koncernu multienergetycznego. Ważnym krokiem w tym kierunku ma być przejęcie kapitałowe Grupy Lotos i wykup akcji Grupy Energa. Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen rozmawiał o planach inwestycyjnych spółki na Pomorzu i korzyściach z tym związanych z Aleksandrą Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

– Spotkanie przebiegało w atmosferze troski o rozwój Pomorza. Władze samorządowe powinny tworzyć jak najlepsze warunki dla inwestorów i biznesu. To szansa na wielomiliardowe inwestycje, nowe miejsca pracy i większe wpływy podatkowe. Taką szansą dla Pomorza będą fuzje PKN Orlen z Grupą Lotos i Energą. Mamy długą historię udanych akwizycji. W każdym przypadku dały one impuls do rozwoju przejmowanych spółek. Przykładem jest włocławski Anwil, w który inwestujemy 1,3 mld zł, by zwiększyć o połowę moce wytwórcze nawozów. Inwestować będziemy również w spółki pomorskie. Przedstawiłem mocne argumenty, z których wynika, że łączymy biznes z korzyścią dla Pomorza – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Jednym z głównych beneficjentów procesu przejęcia kapitałowego Grupy Lotos i Grupy Energa będzie Pomorze oraz jego mieszkańcy. Dzięki planowanym inwestycjom wzrośnie liczba i skala zamówień, firmy wejdą w nowe obszary działalności i jeszcze bardziej będą rozwijać te, w których są już aktywne. W przypadku Lotosu jest to np. elektromobilność, a w przypadku Energi m.in. OZE.

Wejście do zintegrowanej Grupy to olbrzymia szansa rozwojowa dla pomorskich spółek. Tworzenie koncernów multi-utility wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółek na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla akcjonariuszy i klientów.

Liderzy Rynku – Dostawcy dla Stacji Paliw – RAPORT 2020!
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

Co więcej Grupa Energa wpisuje się w plany wzmacniania segmentu energetycznego przez PKN Orlen, m.in. poprzez planowane inwestycje w offshore, nisko i zeroemisyjne źródła energii, czy ewentualne wzmacnianie źródeł kogeneracyjnych. Na finalizacji transakcji niewątpliwie zyska pomorska spółka, bo pomiędzy firmami występuje szereg synergii operacyjnych. PKN Orlen ma znaczący potencjał inwestycyjny i finansowy, natomiast inne firmy elektroenergetyczne, w tym Energa, mają tu nieco więcej ograniczeń. Połączenie tych dwóch potencjałów daje bardzo dużą siłę dla obu spółek.

Z punktu widzenia podatkowego, Lotos i Energa zachowają pełną odrębność. To oznacza dalsze wpływy do budżetu miasta Gdańsk na identycznych zasadach, jak obecnie. Siedziby spółek pozostaną w Gdańsku i tu, tak jak do tej pory, trafiać będą wpływy z tytułu podatku CIT. Podobnie będzie z podatkami od nieruchomości. Rozliczane będą w Gdańsku, ponieważ budynki firm nadal będą przez nie użytkowane.

Fuzja będzie wiązała się z optymalizacją procesów biznesowych, jednak nie oznacza to redukcji zatrudnienia. Miejsca pracy zostaną utrzymane. Pracownicy zyskają z kolei możliwości rozwoju zawodowego oraz pracy w większej i silniejszej firmie o znaczeniu międzynarodowym.

Jeden silny koncern znacznie mocniej będzie mógł zaangażować się też w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionie. Dzięki skoordynowanej polityce CSR, lokalne społeczności będą mogły liczyć na większe i bardziej kompleksowe wsparcie.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 04.03.2020
Aktualizacja: 04.03.2020