GK Orlen przeciw korupcji

Spółki Grupy Kapitałowej Orlen rozpoczęły wdrażanie polityki antykorupcyjnej, której celem jest zwiększenie świadomości pracowników, kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, a także usprawnienie procedur i nadzoru nad procesami biznesowymi.

W listopadzie br. prezes zarządu PKN Orlen, Daniel Obajtek, podpisał zarządzenie operacyjne wprowadzające politykę antykorupcyjną w GK Orlen. Jest to deklaracja realizacji celów biznesowych w sposób transparentny, uczciwy i etyczny. W dokumencie podkreśla się znaczenie szkolenia i zwiększania świadomości pracowników oraz odpowiedzialności zarządów spółek za tworzenie warunków do przeciwdziałania i zwalczania korupcji w GK Orlen.

– Nasza polityka antykorupcyjna GK Orlen to jednoznaczny sygnał, że nie pozwolimy, aby przez chęć osiągnięcia nienależnej korzyści ktokolwiek zniszczył wieloletni dorobek zaangażowanych i identyfikujących się z firmą pracowników. Orlen to synonim uczciwości, przejrzystości i dbałości o najwyższe standardy etyczne – powiedział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Polityka antykorupcyjna GK Orlen jest standardem, w którym deklaruje się brak tolerancji dla zachowań korupcyjnych, polegających na nadużywaniu stanowisk lub funkcji, w celu osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych lub osobistych. To również zobowiązanie do przestrzegania zapisów regulacji antykorupcyjnych we wszystkich państwach, w których spółki prowadzą działalność biznesową. Polityka potwierdza, że w ramach codziennych obowiązków pracownicy i osoby reprezentujące spółki działają zgodnie z wartościami i standardami postępowania w GK Orlen.

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE
– WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 –
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

– Polityka antykorupcyjna GK Orlen stanowi podstawową regulację wewnętrzną, która oprócz deklaracji kierunkowych, pozwala na wdrożenie rozwiązań realnie wpływających na ochronę antykorupcyjną podczas naszej działalności biznesowej. Kolejnym krokiem będzie opracowanie i wdrożenie zasad monitorowania bezpieczeństwa procesów biznesowych, zintegrowanej weryfikacji kontrahentów, przyjmowania i wręczania upominków oraz aktualizacja anonimowego systemu zgłaszania nieprawidłowości. W ten sposób spełniamy ciążące na spółkach wymagania prawne wynikające z regulacji UE, obowiązku zachowania należytej staranności czy standardów antykorupcyjnych GPW. Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa PKN Orlen, z racji swojej wiodącej roli w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć, będzie wspierało proces wdrażania polityki antykorupcyjnej w spółkach GK Orlen – powiedziała zastępca dyrektora biura, Adrianna Sikorska.

Na podstawie analizy ryzyka ustalono, że ryzyka korupcyjne występują na poziomie średnim i wysokim m.in. w procesach: zakupów, sprzedaży, inwestycji czy marketingu. W okresie najbliższych trzech miesięcy wszystkie – istotne z punktu widzenia identyfikowanych ryzyk – obszary PKN Orlen wspólnie dokonają przeglądu obowiązujących procedur i wypracują zmiany organizacyjne zgodnie ze światowymi normami antykorupcyjnymi. Tym samym GK Orlen dołącza do topowych przedsiębiorstw branży energetycznej respektujących najwyższe standardy etyczne i antykorupcyjne.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.